De beste beursanalist

 

 Datum 30 juni 2015

 

Het grote spel rondom de Grexit is begonnen. De kans op een akkoord is nog steeds enorm groot. Zelfs als Griekenland exit is, betekent dat geen ramp. Tsipras speelt een ongekend scherp spel. Zijn enige doel lijkt gezichtsverlies te voorkomen, dus laat hij de keuze aan het Griekse volk. Elke keuze heeft zeer negatieve gevolgen voor het Griekse volk, maar behoudt van de Euro is uiteraard op langere termijn de beste uitkomst. Een laffe streek dus van Tsipras die straks altijd naar het volk kan wijzen als hij in de problemen komt. Zijn revanche is duidelijk: zorgen dat de Europese beurzen in elkaar storten. Het lijkt een perfect geredigeerd spel waarin Tsipras met informatie naar buiten komt op vooraf gezette tijden, die de Europese landen dan weer met  hoop dan weer met wanhoop overstelpt. Dit met hard dalende koersen op deceffectenbeurzen tot gevolg. Zo worden biljoenen euro's per dag vernietigdals gevolg van de handelwijze van Tsipras, een veelvoud van de totale schuld van Griekenland van zo'n 260 miljard euro. De Amerikanen worden ook steeds nerveuzer, als grote aandeelhouder op de Griekse beurs. De druk om tot een akkoord te komen wordt zo steeds groter.

 

Ondanks het feit dat de Nederlandse bedrijven nauwelijks geraakt worden door een eventuele Grexit dalen de aandelen koersen ervan toch fors. Vreemd want iedereen weet dat in beide gevallen, een Grexit of een akkoord de koersen weer minstens zo hard stijgen.

 

Wie zijn dan de verkopers in de markt. Dat zijn in ieder geval niet de Nederlandse banken en of pensioenfondsen. Wellicht een handjevol particulieren, die wat snel in paniek raken. Iedereen die ook maar enigszins vreesde voor een Grexit heeft al lang haar aandelen verkocht. Dat zijn dus ook niet de verkopende partijen. Alleen partijen die belang hebben bij dalende koersen zullen deze door extra verkopen nog verder in elkaar trachten te drukken.

 

Het koerspatroon toont wel een consistent patroon. De koersen starten fors lager, maar al snel herstellen de koersen stevig. Al dagen achtereen dalen om 15.30 uur de koersen forst, met soms procenten binnen 20 minuten. Nu zou je zeggen dat dit logisch ivm lagere openingen op Wallstreet. Maar wat is het geval; Wallstreet opent juist redelijk stabiel en meestal de laatste dagen zelfs positief. De vraag is waardoor de koersen in Europa dan toch zo hard dalen. Nadere Analyse leert dat het over het algemeen dezelfde fondsen betreft die zo hard lager worden gezet. Het aanbod van aandelen op onze beurzen lijkt voornamelijk te komen uit Amerika. De grootbanken uit Amerika hebben al aangegeven dat ze weinig negatieve gevolgen voorzien van een Grexit voor Europese bedrijven. Zij zijn Dus niet de verkopende partijen. Sterker nog, er worden weer vele koopadviezen afgegeven. Het valt op dat de grootste dalers om 15.30 uur vooral de aandelen die de laatste maanden al zwaar onder druk zijn gezet door shortende hedgefondsen. Dezelfde hedgefondsen slaan blijkbaar nu vooral om 15.30 uur toe bij meerdere fondsen om de indexen in elkaar te drukken. Zij verdienen hiermee opnieuw honderden miljoenen euro's. Hetzelfde patroon vindt plaats tegen het einde van de handel tussen 17.00 - 17.30 uur.

 

Er is dus helemaal geen paniek op de beurzen. De beurzen kruipen in de loop van de dag omhoog totdat hedgefondsen hard ingrijpen. Deze zitten al vol short en maken dus giga winsten. Iedere normale weldenkende belegger verkoopt nu niet, omdat deze weet dat de koersen zich weer snel zullen herstellen. Verkopen zou dus een domme zet zijn. hiermee lijkt opnieuw bewezen dat de constructie van shortgaan, onzinnig is en geen enkel belang dient. Shortende Hedgefondsen worden in deze tijden op hun wenken bediend. Voor pensioenfondsen en reguliere Nederlandse beleggers zit er niets anders op dan wachten en kijken tot hoever hun verliezen oplopen.

 

zijn het dan nu gouden tijden om te kopen? Ja, durf ik wel te stellen. Kijk maar eens naar Arcelor Mittal, Philips, KPN, Delta Lloyd, Fugro, SBM, en zelfs Imtech. Deze maar ook andere fondsen zullen met vele procenten stijgen op korte termijn of wat langere termijn. Termijn contracten zoals Turbo's en opties zijn riskant, maar voor de aandelen komt het goed. Zonder intercepties van de shortende hedgefondsen waren de koersen nu al vele procenten in herstel geweest.

 

 

 

 

 

Datum 10 juni 2015

 

Vandaag eindelijk een kleine opleving. De koersen zijn ook veel te hard weggezakt. De AEX gaat dus zo weer 5% omhoog. Voor een aantal fondsen zal het lastig worden. Dit zijn de eerder genoemde fondsen waar de shortende hedgefondsen het op gemunt hebben. We kennen de fondsen inmiddels. Opmerkelijk was vandaag het nieuws in het FD dat de analisten steeds serieuzer worden genomen. De koersen bewegen steeds meer in lijn met de adviezen. Een hoogleraar trok ook deze conclusie. Hoe naief kunnen we met z'n allen worden. Er bestaan steeds nauwere relaties tussen de hedgefondsen en de analisten van grootbanken. Tevens hebben de banken die de analist in dienst hebben voorafgaande aan het advies al een posities in lijn met het advies ingenomen. Na het advies worden de aandelen dan in de richting gemanipuleerd die ze geld opleveren. Beleggers volgen de adviezen dus helemaal niet. De keorsen bewegen omdat de achterliggende banken hun geautomatiseerde handel zo inrichten dat de aandelenkoersen bewegen in de richting die ze wensen. Je ziet op dit moment vele volstrekt tegenstrijdige adviezen van analisten ten aanzien van hetzelfde fonds. Als de ene een koopadvies aangeeft en de andere een verkoopadvies, dan is het maar net wie een sterk hedgefonds achter zich heeft of zelf als bank gaat handelen. Negatieve adviezen blijken sneller uit te komen dan positieve adviezen. Dit omdat het veel gemakkelijker is een koers naar beneden te manipuleren dan naar boven. 

Dit zien we vooral als er een keer slecht nieuws over een bepaald over een bedrijf in de pers komt. Dan werkt een negatief (verkoop) advies, tezamen met vol shortgaan, natuurlijk gegarandeerd. Gaat de koers na een tijdje onverhoopt omghoog, dan wordt het negatieve nieuws nog even in de pers herhaald. Ook lijken er andere praktijken te worden toegepast. Het is de laatste tijd opvallend dat als er bijvoorbeeld fraude is opgetreden in een bedrijf door 1 persoon of in ee nbepaald land, dan gaat na verloop van tijd de frauderende persoon praten met de pers of andere bronnen. Daarop zakt de koers meestal nog eens een keer fors, nadat het vaak al hard gedaald is. Opmerkleijk is dat meestal vlak daarvoor, dus voor dergelijke uitingen in de pers, er fors is shortgegaan in hetzelfde bedrijf door bepaalde hedgefonds. Het kan uiteraard toeval zijn of hebben bepaalde fraudeurs banden met deze hedgefondsen die dus een belang hebben bij negatief nieuws, omdat ze winst maken bij koersdalingen. Ook ex-topbestuurders en commissarissen gaan tegenwoordig volledig los over hun voormalige bedrijf. 

Neem bijvoorbeeld Kees van der Lede, ex- president commissaris van Imtech, die eind mei dit jaar in het NRC volledig losgaat op Imtech. Hij wist van tevoren dat dit een klap voor de koers van Imtech op zou leveren. Wat bezielt zo'n iemand, die toch forse inkomsten heeft genoten als commissaris van Imtech. Is het wraak, heeft hijzelf grote shortposities opgebouwd, heeft hij vooraf een deal gemaakt met hedgefondsen die vooraf fors zijn short gegaan? Dit is natuurlijk geen toeval. Van Lede was bestuursvoorzitter van AkzoNobel, voorzitter van werkgeversvereniging VNO NCW en commissaris bij onder andere De Nederlandsche Bank, Heineken, Philips, AirFrance-KLM en Stork. Hij wist vantevoren dat zijn intervier ee nneerwaats effect op de koers van Imtch zou hebben.

Bij Imtech hebben de Duitse directeuren, die direct na ontdekking door de fraude in Duitsland, ook onlangs schuld bekend. Ook daarvoor zijn grote shortposities in Imtech opgebouwd. Zal wel toeval zijn of wellicht hebben sommigen een glazen beleggingsbol.

Vandaag werd bekend dat ons pensioenfonds PGGM 100 milioen dollar van het Amerikaanse technologiebedrijf Hewlett-Packard heeft ontvangen omdat zij als aandeelhouder forse verliezen heeft geleden nadat informatie naar buiten kwam over een overname van het bedrijf Autonomy door HP. Hierbij werd HP verweten incorrecte dan wel onvolledige informatie inzake de overname en de financiele gegevens over het bedrijf te hebben verstrekt aan de markt. De koers daalde fors van dik boven de 20 USD naar 11USD. Deze daling is volledig toe te rekenen aan hedgfondsen die volledig shortgingen in HP en de koers bewust naar beneden drukten om de aandelen later tegen fors lagere koersen terug te kopen. De gewone reguliere beleggers dumpten het aandeel absoluut niet. Hier is voor een dergelijk bedrijf weinig tegen te doen.

 

Als je om welke reden dan ook even een keer negatief in het nieuws komt ben je het haasje. Dan springen de hedgefondsen erop en manipuleren de koers ervan fors naar beneden. Alleen als ee nandere belegger bewust een tegenstrategie toepast kan de koers herstellen, of als er een overname plaatsvindt. Tijdelijk tussentijds herstel vindt alleen plaats als de betreffende hedgefondsen even rust nemen. Maar als de koers dan stijgt, dan grijpen ze wel weer in.

Op dit moment zien we dit voortdurend, al gedurende langere tijd, terug bij Imtech, SBM, Fugro, KLM, Arcelor Mittal. Maar ook KPN wordt op dit moment al wekenlang volledig in de tang gehouden door shortgangers. De koers mag blijkbaar niet omhoog. Ondanks grote vraag naar het aandeel worde ner voortdurend overkooporders ingelegd als reactie op bepaalde kooporders om te voorkomen dat de koers stijgt. Ondanks het feit dat er dagelijks 10 miljoen aandelen KPN over de toonbank gaan, zien we nog steeds ongelooflijk veel kleine koersdalingen per dag met zeer kleine verkooporders.

 

Als je dus een aandeel bezit van een bedrijf dat toevallig op de shortlijst van een hedgefonds staat dan kun je het op korte termijn vergeten. Wel moet er ooit teruggekocht worden en de kanlt de koers binnen een paar weken weer omhoog. Dat is ook een zekerheid. Als de shorters van KPN er morgen de brui aan geven, dan stijgt de koers zo 5-10% in korte tijd, zeker als we alle koopadviezen mogen geloven.

 

Het is dus ee nkwestie van timing. 

 

  

 

   

   

 

 

 

Datum 8 juni 2015

 

De onzekerheid over Griekenland blijft maar voortduren. De shortende buitenlandse hedgefondsen vinden het allemaal prachtig en verdienen miljoenen aan de dalende koersen in Nederland. Dit ten koste van de Nederlandse beleggers zoals pensioenfondsen en particulieren. Door de onzekerheid dalen de koersen maar dit wordt nog extra versterkt door de manipuleren hedgefondsen die elke incidentele stijging van bepaalde aandelen direct teniet doen door aandelen te verkopen die ze niet hebben. Dus die brieden zelfs hun shortposities nog uit. Met kleine verkooporders, waarvan de kosten zelfs meestal hoger zijn dan de opbrengsten, laten ze deckoersen op gezette tijden fors dalen. Het blijft vreemd dat dit mogelijk is en dat niemand in grijpt. Naast IMTECH, SBM, Brunel, Fugro, BAM, Delta Lloyd, is er vanmiddag een nieuw potentieel slachtoffer bijgekomen. JP Morgan geeft vanmiddag een verkoopadvies af voor Air France KLM met een advieskoers van 5 EUR. nu staat het fonds nog boven de 7 Euro. Een hoge koers voor dit fonds is van belang als zij de vele uitstaande schulden wil converteren in aandelen. BAM en Imtech worden rechtstreeks naar een faillissement gedreven. Deze bedrijven hebben het al moeilijk en het is testroutines voor woorden dat de zittende aandeelhouders van deze fondsen elke dag veel van hun waarde verliezen omdat een aantal aasgieren aandelen ervan verkopen die ze niet hebben en daarmee tonnen per dag opstrijken. Zo hebben bijvoorbeeld de Amerikaanse hedgefondsen Lucerne en Lansdown de laatste dagen hun shortposities in Imtech uitgebreid en daarmee miljoenen verdiend. Vandaag werd bekend dat bijvoorbeeld Lucerne de laatste beursdagen 0.13% van het totale aantal uitstaande aandelen op de markt heeft gebracht en daardoor nu een totale shortpositie in Imtech van 1.05% heeft.

 

De extra 0.13 % staat gelijk aan 0.13x150 miljoen aandelen, is 200 duizend aandelen. Gedurende de laatste dagen was de handel in Imtech per dag ongeveer 300 duizend. Met die extra verkoop van 200 duizend aandelen, die ze dus niet bezitten kun je de koers dus volledig in elkaar drukken in een paar dagen.

 

Lucerne zat hiervoor al met zo'n 1.5 miljoen aandelen short. De koersdaling die zij zelf door de uitbreiding heeft bewerkstelligt was de laatste dagen zo'n 30 eurocent. Hier hebben ze dus even 500 duizend euro in een paar dagen mee verdiend.

Samen hadden Lucerne en Lasdowne daarvoor al een totale shortpositie van 3.4%% in Imtech. In de laatste maand is Imtech 1.20 euro naar beneden gemanipuleerd. Winst voor deze 2 hedgefondsen is dus meer dan 6 miljoen euro. Zittende aandeelhouders zijn er dus ingeluisd voor meer dan 150 miljoen euro.

 

 

 

Hetzelfde geschiedt momenteel met BAM, Arcelor Mittal, KPN, SBM, EN NOG EEN PAAR FONDSEN. NEDERLNDSE BELEGGERS VERLIEZEN TEGELIJKERTIJD EEN VEELVOUD VAN BEDRAGEN DIE DE HEDGEFONDSEN VERDIENEN. Dit heeft dus helemaal niets met beleggen of speculeren te maken. Hoe langer de onzekerheid aanhoudt, des te langer de manipulaties aanhouden. Dit gaat de Nederlandse economie schaden. Pensioenen kunnen nietvwordencgeindexeerd, particuliere beleggingen worden minder waard, Nederlandse banken verliezen enorme bedragen op hun beleggingen en bedrijven zelf komen in de problemen door de lager koersen. Er dient echt te worden ingegrepen. De politiek en de AFM schaden dus de Nederlandse economie door hierop niets te ondernemen. Daarnaast verliest de belegger het vertrouwen in de beurs, want iedereen heeft het zolangzamerhand wel in de gaten hoe het spel gespeeld wordt.

 

We mogen hopen dat Griekenland zo snel mogelijk exit is dan wordt het in ieder geval voor de shortende hedgefondsen lastiger om hun manipulatieve handelingen te continueren.

 

Ethiek in de financiële wereld is nog verder te zoeken dan voor de crisis.

 

 

 

Datum 4 juni 2015

De spanningen op de markten loopt op. De Grexit komt steeds dichterbij en de rente knalt werkelijk omhoog. Het spel rondom Griekenland wordt hard gespeeld, maar morgen komt er wellicht een akkoord, althans dat verwacht ik. Wellicht een half akkoord. Indien dat gebeurt knallen de beurzen weer met procenten tegelijk omhoog. Dus morgen wordt het erop of eronder en wordt u wellicht, als u belegt, vele duizenden Euro’s rijker.

Vandaag was het weer ee n topdag voor de shortende hedgefondse ndie steeds meer vrij spel krijgen om de koersen in elkaar te drukken.

In de AEX werd Arcelor Mittal weer eens 3% lager gezet. Weg winst van de vorige week. Wat ik in mijn vorige column van gisteren al aangaf, kregen weer de bekende fondsen in de Midkap rake klappen.

Fugro

-4,9%

SBM Offshore

-3,6%

Aperam

-3,0%

Brunel International

-2,2%

USG People

-2,2%

Royal Imtech

-2,1%

 

Hierbij weer even enkele handelsmomenten van het aandeel Imtech:

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

09:23:49

4,01

199

09:15:33

4,01

1

09:15:32

4,026

147

09:15:02

4,02

88

09:15:02

4,02

280

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

09:43:37

3,96

173

09:43:37

3,961

925

09:43:34

3,961

75

09:43:03

3,98

604

09:43:03

3,98

396

 

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

10:06:05

3,97

441

10:06:05

3,97

559

10:04:20

3,97

20

09:59:56

3,976

152

09:59:56

3,98

348

 

 

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

10:22:12

3,975

150

10:21:21

3,975

600

10:20:54

3,99

74

10:20:53

3,999

1.234

10:20:53

4,00

2.500

 

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

12:38:56

3,981

1

12:38:11

3,99

498

12:38:11

3,99

2

12:36:45

3,981

52

12:15:43

3,99

750

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

13:09:53

3,997

1.255

13:09:53

3,997

200

13:07:49

3,987

9

13:02:33

3,998

1.596

13:02:33

3,995

352

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

13:17:37

3,989

52

13:17:37

3,989

11

13:09:53

3,997

1.255

13:09:53

3,997

200

13:07:49

3,987

9

 

 

 

 

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

12:15:43

3,99

750

12:14:40

3,98

53

12:13:45

3,989

149

12:13:40

3,989

1

11:55:53

3,989

60

 

Datum 3 juni 2015

Even een aantal weken er tussenuit geweest en op afstand gadeslaan en analyseren wat er zich momenteel op de beurzen afspeelt.

Het meest opvallende van de afgelopen weken is wel de forse en plotselinge rentestijging. Niemand lijkt te weten waar dit aan ligt. Het inprijzen van toekomstige inflatie wordt wel gezegd, maar waarom dan toch zo ineens. De economische ontwikkelingen geven daar in ieder geval geen aanleiding toe. De rente kan fluctueren op basis van verschillende gronden. Allereerst de op basis van fundamentele macro economische ontwikkelingen. Maar ook vraag en aanbod naar obligaties speelt een belangrijke rol.

 

Ik denk persoonlijk dat de 2e factor hier een belangrijke rol speelt voor de huidige rentestijging. Begin dit jaar gaven de grootste obligatiefondsen in de wereld al aan dat ze ervan uit gaan dat de rente op korte termijn zou gaan stijgen. Hiertoe hebben deze grote partijen, waaronder Pimco en Blackrock, hun portefeuilles aangepast en spelen daarmee in op een rentestijging. Ze hebben dan ook aangekondigd short te gaan in obligaties, dus obligaties massaal te verkopen. Door deze grote verkoop druk daalt de koers van de obligatie en stijgt de rente. De grote rentefondsen hebben posities gecreeerd waarin ze geld verdienen als de rente stijgt. Dit heeft een self fulfillend effect. Door de handelwijze stijgt de rente vanzelf.

 

Een ander onderwerp dat de laatste weken opvallend veel in het nieuws was is de ethiek binnen de financiele sector. Zo zagen we zelfs Onno Ruding, onze voormalige minister, en bestuurslid van de ABN AMRO, het in een debat opnemen tegen Joris Luyendijk. En Onno Ruding kan het weten. Hij was een vaak geziene gast bij de dealing room van de ABN AMRO. Hij kent het spel als geen ander. In die tijd was het nog zo dat orders pas aan het einde van de dag werden verwerkt en toegewezen aan de overdag handelende partijen. Je wist dus pas de volgende dag of een beleggingsorder was doorgevoerd. U kunt zich voorstellen dat dit veel mogelijkheden tot manipulatie met zich meebracht. De toewijzing kon geschieden op basis van een verdere stijging of daling van de asset op dezelfde dag. Zeer mysterieus in ieder geval op welke wijze dit proces zich afspeelde. Nu krijg je binnen paar minuten al door als een order is uitgevoerd en lijkt manipulatie wat lastiger.

De laatste 2-3 weken heb ik de ontwikkelingen van een aantal fondsen nauwlettend gevolgd en ik kan u nu reeds melden dat je daar soms niet vrolijker van wordt. Er vinden momenteel onverklaarbare koersuitslagen plaats die dus niet logisch zijn en bovenal opvallend.

Zo lijkt het erop dat de koersontwikkeling van meerdere fondsen op de Nederlandse beurs volstrekt niets te maken heeft met normale handel. Er worden te kies en te keur koersen t.a.v. bepaalde fondsen neergezet die helemaal niet met fundamenten of zelfs technische analyses te maken hebben. De koersen worden neergezet om zodoende met andere instrumenten of constructies op een gemakkelijke en zekere wijze snel en veel geld te verdienen. Dit is overigens niet alleen in Nederland het geval. In Hong Kong werden twee fondsen volstrekt verrassend en zonder enige reden met meer dan 50% op een handelsdag lager gezet. Het bijna zeker dat het hier ook gaat om massale koersmanipulatie en dit wordt uiteraard nader uitgezocht.

In Nederland lijken op dit moment de volgende aandelen volledig willekeurig het slachtoffer te worden gemaakt van koerszetting door de bekende aasgieren of wel hedgefondsen. Voor deze fondsen is het op dit moment onmogelijk om consistent te stijgen omdat vooraf geprogrammeerde computerprogramma’s vooraf al bepalen op welk moment de koers van deze aandelen op een bepaalde waarde dient te worden gezet. Het gaat hier uiteraard voornamelijk om koersdalingen omdat deze veel gemakkelijker te bewerkstelligen zijn en daarvoor weinig geld nodig is. De fondsen waarvan de koers op dit moment volledig worden gedicteerd door dergelijke hedgefondsen zijn onder andere de volgende; Philips, Arcelor Mittal, SBM, Brunel, KPN, Imtech, BESI, KLM Air France, BAM en Fugro. Bij normale handel bewegen de koersen van deze fondsen mee met de algehele stemming van de beurs. Met normale handel bedoel ik zonder de manipulerende interrupties van de voornoemde shortende hedgefondsen.

Kijken we naar Arcelor Mittal dan geeft zo’n beetje de hele wereld koopaanbevelingen met fors hogere doelkoersen. Dit fonds stijgt ook geregeld even met een paar procent per dag, maar op willekeurige momenten wordt de koers zonder reden fors in elkaar gebeukt. Dit patroon is overigens al maanden zichtbaar. Zonder de manipulatieve handel, die vrij gemakkelijk is te achterhalen bij bestudering van het koerspatroon en volume van de handel, zou dit aandeel al lang zo’n 30 tot 30 % hoger hebben gestaan.

Philips mag gewoon van 1 of meer partijen niet omhoog. Bij elke stijging wordt de koers van Philips weer naar beneden gedrukt. Voor SBM geldt al heel lang dat de koers omhoog neigt, maar dan komen de shorters en doen binnen een paar dagen de eerdere koerswinst weer verdampen. Brunel wordt vol geshort en dus naar beneden gemanipuleerd. Blijven de shorters even weg dan stijgt het aandeel fors. Dan komen ze vanzelf weer terug om het aandeel terug te zetten. KPN wordt gedurende de laatste 2 weken bijna elke dag geblokkeerd om boven de slotkoers van de vorige dag uit te stijgen. Gedurende de handelsdagen doet KPN het relatief goed, maar blijft het onder de slotkoers van de vorige dag, en dan op een paar momenten op een dag, meestal om 11.00 uur en 15.30 wordt de koers fors in elkaar gedrukt. Amerikaanse hedgefondsen lijken hier debet aan e zijn. Dit terwijl bijna alle grote analisten van de zakenbanken een sterk koopadvies voor KPN heeft staan. Dalingen van de koers treden ook vaak op met zeer kleine orders en in de nahandel, na sluiting van de beurs. Heel vreemd want het aandeel lijkt sterk maar sluit steeds relatief slechter dan de rest van de markt, terwijl het tijdens het overgrote deel van de handelsdagen juist beter doet dan de AEX. Een zeer vreemd patroon dus. De koers wordt dus kunstmatig op een lagere koers gehouden.

De handelaren in Imtech maken het helemaal te bont. Nog steeds wordt het aandeel elke dag, zonder uitzondering, de laatste 3 weken volledig naar beneden gemanipuleerd. Dan zijn er altijd weer personen die beweren dat dit komt door de fraude in Duitsland, maar dit is al lang bekend en in de koersen verwerkt. Daarbij gaan de koersdalingen gepaard onder extreem kleine handelsvolumes. De hedgefondsen Lansdowne en Lucerne lachen zich helemaal suf. Zij verdienen honderdduizenden euro’s per dag door consistent een paar kleine verkoop (short) orders in te leggen voor telkens lagere koersen. Dit allemaal ten kost van de zittende beleggers. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de zittende aandeelhouders dit pikken. Zij hebben in 4 weken meer dan 20% van hun waarde verloren. En dit absoluut niet omdat bepaalde aandeelhouders hun aandelen in Imtech verkopen, maar omdat een aantal handelaren Imtech aandelen verkopen die ze niet hebben en zo extreem snel, zeker e n gemakkelijk geld verdienen. Straks stappen deze handelaren uit door de aandelen terug te kopen en dan stijgt de koers zo weer met 20-40%. Alleen verliezen de huidige aandeelhouders die nu verkopen dus veel geld. Ook de groot aandeelhouders, waaronder Rabobank maakt dus forse verliezen op Imtech door de grootschalige manipulaties. Waarom doen die banken niets? Waarom ontwikkelen die geen strategie die de koersdalingen voorkomt. Hier zien we een duidelijk verschil in ethisch bewustzijn.

De Nederlandse banken lijken veel te netjes in vergelijking met hun buitenlandse branchegenoten. Alleen al om dergelijke aasgieren aan te pakken, zouden de Nederlandse beleggers de handen ineen moeten slaan. Wat vele mensen vergeten is dat de Nederlandse pensioenfondsen veelvuldig in bovengenoemde fondsen zitten en dus veel rendement door de manipulaties missen. Tevens schrikt het beleggers af om nog in individuele fondsen te beleggen. Vorige week komt ABN AMRO met een houden advies voor BAM maar zet het wel op haar favoriete aandelen om te shorten. Gevolg de koers van BAM daalt die dag met 5%.

Het lijkt vrij eenvoudig fondsen als SBM, Imtech, BAM, KLM de afgrond in te duwen door de koers omlaag te jagen. Maar wat de meesten vergeten dat er wel veel medewerkers van die bedrijven werkloos worden hierdoor. Alleen al bij Imtech gaat het om 22 duizend medewerkers. Of ze verleizen hun baan of hun arbeidsvoorwaarden worden negatief bijgesteld, etc. Veel afgeleide ellende dus, alleen omdat een paar slimme handelaren een simpel spelletje met het bedrijf op de beurs spelen.

 

Met beleggen in individuele aandelen ben je dus gewoonweg aan de goeden overgeleverd. Gelukkig zijn er maar weinig tot geen slimme fondsmanagers, anders zouden nog veel meer fondsen op een gemakkelijke, risicoloze en zekere wijze snel en veel geld verdienen. Ook privepersonen kunnen met relatief weinig geld een aandeel fors lager zetten, zeker bij kleine aandelen met weinig handel.

Paar willekeurige transacties Imtech vandaag:

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

16:11:36

3,958

100

16:11:36

3,98

900

16:11:32

3,98

100

16:11:31

3,989

678

16:11:31

3,989

122

 

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

16:12:01

3,975

733

16:11:50

3,964

100

16:11:50

3,963

1.465

16:11:50

3,963

122

16:11:38

3,978

100

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

16:15:16

3,97

244

16:14:37

3,98

99

16:14:29

3,98

99

16:14:29

3,98

100

16:14:29

3,975

1

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

16:18:01

4,025

43

16:17:10

4,04

433

16:17:10

4,04

114

16:17:10

4,04

114

16:17:09

4,04

986

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

16:18:29

4,019

55

16:18:19

4,021

62

16:18:10

4,023

41

16:18:01

4,025

43

16:17:10

4,04

433

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

16:22:17

4,006

24

16:22:13

4,006

24

16:20:17

4,017

986

16:20:17

4,017

937

16:20:17

4,017

236

Laatste transacties

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

16:41:12

3,99

100

16:41:12

4,007

213

16:41:12

3,996

165

16:41:12

3,996

273

16:41:12

3,996

514

 

 

 

 

 

Datum 6 mei 2015

Zoals ik vorige week al aangaf lijkt het misse boel op de beurs. De laatste handelsdagen leek het er nog even op dat grote professionele partijen de AEX nog kunstmatig omhoog trachtten te stuwen. Dit met grotere orders voor meerdere fondsen binnen de AEX tegelijk. Dit kon blijkbaar de gewone belegger niet over de streep trekken om te gaan kopen in plaats van te verkopen.

De gepubliceerde bedrijfsresultaten over het laatste kwartaal lijken vooral wat betreft de omzet wel aardig. Maar indien het positieve effect van de dollarstijging eruit wordt gehaald, blijft er van de omzetstijgingen nauwelijks iets over.

 

De lage rente begint zolangzamerhand de banken en levensverzekeraars ook goed pijn te doen. Hoe langer dit duurt des te groter de schade voor deze partijen.

En dan de cijfers uit Amerika. De groei van de economie is op zijn gunstigst uitgelegd verdwenen. Dat er geen forse slinking van de economie is gemeld is waarschijnlijk omdat de voorraden fors zijn toegenomen. Dit lijkt voor de korte termijn ogenschijnlijk geen probleem, maar Door de grote voorraden zullen de prijzen dalen en worden de voorraden op korte termijn niet bijgevuld. Slecht nieuws dus voor de Amerikaanse economie. De grote voorraden dienen eerst nog te worden weggewerkt.

 

Daarnaast lijkt de ethiek binnen de financiële wereld volstrekt verdwenen. De grote partijen, banken en hedgefondsen, maken veelvuldig afspraken. Dit zien we terug in de handel van bepaalde aandelen en adviezen. Tevens zijn een aantal vooraanstaande adviseurs tegelijk werkzaam voor verschillende grote banken en hedgefondsen. Daarnaast hebben we de shortende partijen die belang hebben bij koersdalingen, en technisch alle beschikbare hulpmiddelen gebruiken om dat te bereiken. Ik heb hierover veel bericht m.b.t Imtech, Arcelor Mittal en SBM.

 

Bij Imtech was het de laatste dagen weer goed raak. Meer dan 6% eraf in een paar handelsdagen terwijl het aandeel er op die dagen, ondanks de dalingen op de rest van de markt, goed bij lag. Kleine verkooporders op stille momenten, de laatste dagen afgewisseld met grotere verkooporders. Kijkt u maar naar de daggrafieken. Elke keer forse dalingen met 1 order. Er was dus weer iets aan de hand. En vandaag gaf het register van de AFM de oorzaak. Ons inmiddels bekende hedgefonds Marshall, dat in zeer vele Nederlandse aandelen short zit, is de laatse dagen ook in Imtech shortgegaan voor maarliefst 0.51%. Dan houdt het gewoon op bij kleine handel. Gisteren leek er zelfs een spookorder ingelegd van 200 duizend stuks (denk aan flitshandel), dit terwijl de volledige daghandel van gisteren slechts 152 duizend aandelen bedroeg. De vraag is hoe Imtech dit kan overleven. Zeker in geval de bedrijfsresultaten ook nog onder druk staan. Zoals al eerder gesteld lijken de politiek en toezichthouders volstrekt geen idee te hebben hoe en wat er zich allemaal afspeelt. De shortgangers kunnen nog wel eens zeer grote negatieve invloed op de koersen gaan uitoefenen als de huidige onzekerheid op de markten aanhoudt. Zo worden de koersen kunstmatig nog eens extra hard in elkaar gedrukt.

In ieder geval lijkt het nog even een knap lastige tijd voor de beurzen. Nu maar hopen dat we nog iets van de huidige koerswinsten vanaf het begin van dit jaar kunnen vasthouden. Er kan in ieder geval bij veel fondsen nog heel veel af.

 

Datum 30 april 2015

Het lijkt zover. De beurzen krijgen forse tikken en we zien geen tussentijds herstel gedurende handelsdag. Dan moeten we gaan vrezen. Zoals eerder gesteld helpen zelfs redelijke bedrijfscijfers even niet meer. De slechte macro-economische cijfers uit zowel China, Japan als Amerika drukken de koersen naar beneden. Dat het met individuele fondsen hard kan gaan zien we de laatste dagen.

Voor de dag van morgen moet serieus worden gevreesd. Relatief weinig omzet en slechte voortekenen. Dit kan wel eens een heel forse klap voor de AEX worden morgen.

Opmerkelijk was het nieuws over Ben Bernanke, de voormalige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. In mijn eerdere column vorige week meldde ik al dat hij adviseur was geworden van het Amerikaanse hedgefonds Citadel. Dit deed het vertrouwen van de normale burgen in het financiele stelsel al geen goed, mar gisteren kwam er nog een het bericht bij dat hij ook adviseur is geworden van een van de grootste obligatiebeleggers ter wereld Pimco. Voorzitters van Centrale Banken kiezen dus ook voor het grote geld en kunnen na hun voorzitterschap hun soms falende beleid verzilveren omdat ze redelijk zouden moeten weten wat hun beleid op lange termijn teweeg zou kunnen brengen. Citadel en Pimco zullen dus ook wel nauwe allianties sluiten.

Voor hedgefondsen die grote shortposities hebben lijken het dus even houden tijden en zullen de dalingen van nu nog even extra kracht bij zetten door hun shortposities te vergroten. We zagen bijvoorbeeld Arcelor Mittal even fors stijgen met 10% declaratietarief 10 dagen, mar nu is er zo weer 5% van af.

Nogmaals lijkt de vraag gerechtvaardigd; wordt het vrijdag 1 mei bijltjes dag. Hopelijk valt het mee

 

Datum 28 april 2015

De beurzen blijven stijgen maar er ontstaan langzaam scheuren. De vele koopaanbevelingen stuwen direct de koersen van vele fondsen, maar dit effect zal snel zijn uitgewerkt. De deal met de Grieken lijkt er alsnog te komen, dus knallen de koersen omhoog. Naast zeer positieve bedrijfscijfers over een breed front is er weinig erg positief nieuws te verwachten wat de beurzen nog omhoog zal stuwen. Alleen als na de Britse verkiezingen blijkt dat er geen Brexit plaatsvindt zal dit opnieuw een duw omhoog geven.

 

Vandaag zouden de beurzen wel eens een voorzet hebben kunnen geven voor de komende tijd, met sterk dalende koersen.

De laatste week is opnieuw Arcelor Mittal één van meest opvallende fondsen. De koers stijgt de laatste week fors, zelf tegen de trend van de beurs in. Is er iets aan de hand met de koersvorming van Arcelor Mittal. Het lijkt wel alsof er een onderzoek is gestart naar de handel in dit fonds. Sinds een aantal weken geeft ik al aan dat de koers enorm wordt gemanipuleerd en de laatste week zijn deze manipulatieve bewegingen volledig verdwenen. Wellicht zijn de manipulerende handelaren van weleer op de vingers getikt. Zonder deze manipulaties stijgt de koers dus zomaar met meer dan 10% in een week.

 

Zo zijn er meer fondsen waarbij geen twijfel meer kan bestaan of er al dan geen manipulatie in de koersvorming plaatsvindt. Voorbeelden hiervan zijn Imtech en SBM.

Afgelopen week was de voor beursmanipulatie opgepakte handelaar Navinder Singh Sarao in het nieuws. Vanuit huis, in Londen, heeft hij zich jarenlang schuldig gemaakt aan beursmanipulatie, met als hoogtepunt de manipulatie van E-mini S&P 500 futures op de Chicago Merchantile Exchange.

In 2010 zou hij zou hebben bijgedragen aan de flashcrash van mei 2010 toen de Dow Jones in luttele minuten € 700 mrd van zijn waarde verloor. De Amerikanen verzoeken om zijn uitlevering.

 

Sarao maakte gebruik gemaakt van spoofingtactieken met een speciaal daarvoor gebouwd algoritme. Daarbij wilde hij de markt laten geloven dat de koersen zullen dalen. Dat deed hij door een sterk plafond in de markt te leggen, in de vorm van zeer grote verkooporders op slechts enkele tikken van de marktprijs.

Die orders waren zichtbaar in de markt, die zo zeker niet omhoog leek te gaan. Het gevolg was een neerwaartse druk op de markt en dus een dalende prijs. Dit stelde Sarao in staat goedkoop in te kopen. Vervolgens trok hij de oorspronkelijke verkooporders in, waarmee hij het plafond weghaalde. Hierdoor steeg de koers weer. Sarao kon daardoor weer met winst verkopen.

Zelfs hoogeleraren in Nederland zijn hiervan geschrokken. Dat 1 persoon tot zoiets in staat is. Verschrikkelijk toch. De flash handelaren lijken er niets bij.

De naïviteit en hypocrisie ten top. Al maanden lang wordt de koers van Imtech volledig gemanipuleerd. Vorige week donderdag was het ook weer raak. Op 23 april was Imtech weer eens slachtoffer van enorme koersmanipulatie. Nabeurs zakt de koers weg van 5.04 naar 4.98. Zeer opvallen en onverklaarbaar. Ook gedurende de dag werd de koers met een paar aandelen telkens weer fors lager gezet. Iedereen ziet het, weet het, en niemand doet er iets aan. Toch ongelooflijk. Hierdoor worden de manipulatieve handelingen alleen maar gestimuleerd. Gratis geld verdienen toch. Vandaag was het ook weer raak. Met zeer kleine verkooporders wordt de koers telkens procenten naar beneden gezet. Dit terwijl het aandeel er goed bij ligt en telkens omhoog wil maar dus wordt afgeremd door de manipulerende handelaren.

 

Ook werd bekend dat Petercam, een boete opgelegd heeft gekregen voor koersmanipulatie.

Tegen de betrokken fondsbeheerder heeft Petercam geen maatregelen genomen. Morningstar heeft dan ook het vertrouwen in Petercam opgezegd.

 

Manipulatie is dus aan de orde van de dag. Het mooie ervan is dat als de manipulatie stopt, de koers sterk de andere kant op beweegt en dus mooie winsten kunnen worden behaald. Dat zie je maar weer met Arcelor Mittal. De vraag is wanneer er nu eens echt wordt ingegrepen door de toezichthouders. Ze weten dat het speelt, kunnen het traceren, maar doen er blijkbaar zo goed als niets aan.

Nogmaals zoals eerder gezegd zou de correctie wel eens snel kunnen beginnen.

 

 

 

Datum 21 april 2015

Eind vorige week leek het even fout te gaan op de beurzen. Donderdag 16 april wilde de beurs niet omhoog en vrijdag klapte de AEX met maarliefst 1.8%. De hele dag was er negatieve druk. Begin deze week was het even afwachten of de positieve stemming van de laatste tijd echt is omgeslagen in een wat mindere stemming. Maar gisteren en vandaag waren de beurzen weer ijzersterk met de hele dag een positieve stemming. De kwartaalcijfers vallen mee maar de macro economische cijfers uit de VS en China doen het ergste vrezen voor de middellange termijn. De beurzen moeten hierop een keer gaan reageren.

 

Ondanks de stijgingen van de laatste dagen ervaren we opnieuw hoe groot de invloed is van de shortende hedgefondsen die op de Nederlandse markt actief zijn. De fondsen in de AEX gaan allemaal omhoog, met uitzondering van Arcelor Mittal. Dit fonds blijft slachtoffer van manipulatieve koerszetting en wordt gewoon de hele dag kunstmatig laag gehouden. De shortende hedgefondsen worden hierbij geholpen door Bank of America Merrill Lynch en Goldman Sachs die beiden een verkoopadvies hebben afgegeven voor dit aandeel van zo'n EUR7. Ondanks een paar sterke dagen wordt de koers op gezette tijden fors lager gezet.

 

Opvallend nieuws was er over het Amerikaanse hedgefonds Citadel. Haar vastrentende portefeuille had vorig jaar maarliefst USD 1miljard verloren, er wordt daarom opgeheven. Het is werkelijk verbazingwekkend hoe je tijdens zo'n forse rentedaling zoveel geld kunt verliezen met een vastrentende portefeuille. Dat kan alleen als je gokt in plaats van belegd. Bij Citadel heeft de fondsmanager blijkbaar volledig gegokt op een rentestijging. Zo zie je maar weer dat je geld steken in een hedgefonds gevaarlijk kan zijn. Je weet nooit exact wat ze doen en nemen ongekende risico's. Verliezen worden vaak lange tijd gecamoufleerd. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat grote Nederlandse institutionele beleggers, zoals bijvoorbeeld PGGM, niet meer beleggen in dergelijke hedgefondsen. In ieder geval heeft de eens zo bij JP Morgan gevierde portfolio manager van Citadel zijn biezen kunnen pakken.

Ander opvallend nieuws is dat de voormalige voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Ben Bernanke is benoemd tot adviseur bij Citadel. Dus nauwelijks een aar weg bij de Amerikaanse Centrale Bank en nu adviseur bij een hedgefonds. Dit is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. Zijn voorganger Greenspan, werd direct na zijn voorzitterschap adviseur bij het omstreden hedgefonds Paulson. Dit is des te opmerkelijker omdat dit hedgefonds vol heeft ingezet in 2006 en 2007 op het instorten van de subprime markt in Amerika, en Greenspan eind 2007 adviseur wordt bij dit hedgefonds. Zoals u bekend heeft Paulson miljarden verdiend aan het instorten van de subprime markt in Amerika. Je zou kunnen beweren dat Greenspan heeft zelf actief bijgedragen aan de crisis waarin we nu zitten en exact wist dat het systeem op instorten stond.

 

 

Datum 14 april 2015

 

De beurzen liggen er nog steeds prima bij. Zo af en toe een kleine dip, maar het herstelvermogen is groot. Pas als het herstel moeilijk op gang komt, ligt een aanzienlijk risico van een daling op de loer.

Er zijn geen echt opvallende zaken. De meeste fondsen kruipen gestaag omhoog. Opvallend is opnieuw een advies van CITI (Citigroup) gisteren, met betrekking tot Arcelor Mittal. In mijn column van 29 maart heb ik het eerdere advies van CITI ook al als op zijn zachst gezegd bijzonder. Op 27 maart geeft CITI namelijk een verkoopadvies voor Arcelor Mittal met een koersdoel van EUR7.50, terwijl op dat moment de koers EUR 9.20 bedraagt. Daarna daalt de koers gedurende een paar dagen hard (met een consistent dag koerspatroon. Vorige week herstelde het fonds echter weer boven de EUR9. Ook heb ik de connecties aangegeven tussen CITI en de in Arcelor Mittal shortende hedgefondsen. Gisteren, dus naywelijk 2 weken later komt CITI met een vernieuwd verkoopadvies voor Arcelor Mittal met een koersdoel van EUR7, dus nog lager dan het vorige advies. Als onderbouwing wordt opgemerkt dat de staalprijzen dit jaar zullen dalen en dat Arcelor Mittal in het loop van het jaar met een winstwaarschuwing komt. Uiteraard daalt daarop de koers opnieuw. Tevens blijkt opnieuw 15.30 uur Nederlandse tijd bijltjes tijd voor Arcelor Mittal. Rondom dat tijdstip wordt de koers de laatste dagen weer fors (meer dan 1%) lager gezet. Vandaag ligt de koers van het fonds er zeer goed bij. In een voortdurende stijgende lijn, met hoge omzetten, wordt de koers meer dan 3% hoger gezet. Het is te hopen voor de aandeelhouders dat deze trend zich even voortzet, en CITI en de andere samenwerkende hedgefondsen hier geen stokje voor steken.

 

Door de dalende marktrente, en het feit dat banken deze daling niet doorberekenen aan hun eindklanten, blijven de rentemarges van de Nederlandse banken maar doorstijgen. Iedereen schrijft en roept hier over, maar niemand grijpt feitelijk in. De banken wordt dus geen strobreed in de weg gelegd. En het feest voor de banken in deze context kan nog wel eens veel mooier worden. Pensioenfondsen hebben op dit moment het risico op een rentedaling veelvuldig afgedekt middels rentederivaten. De hoogte van de verplichtingen van een pensioenfonds zijn namelijk in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen van de actuele rente. Hoe lager de rente des te hoger de verplichtingen, en dus des te lager de dekkingsgraad. Om de negatieve gevolgen van een eventuele daling van de rente te beperken, hebben veel pensioenfondsen dit renterisico afgedekt. Dit wordt in vel gevallen gedaan middels rentederivaten.

 

Het rentederivaat van het pensioenfonds stijgt in waarde als de rente daalt. Dat betekent dat de tegenpartijen in deze derivatenconstructies hun rentederivaat in waarde zien stijgen als de rente stijgt. Omdat de pensioenfondsen uiterst voorzichtig dienen te zijn en dus nauwelijks nog risico’s kunnen nemen handhaven zijn op dit moment in grote getale hun rentederivatenconstructie. Dit terwijl de marktrente op dit moment slechts 0.3% doet en bijna analisten ervan uitgaan dat de rente op niet al te lange termijn gaat stijgen. Zonder renteafdekking zouden de dekkingsgraden bij een rentestijging stijgen, maar indien de renteafdekking niet wordt afgebouwd dan zal, afhankelijk van de mate van renteafdekking, de dekkingsgraad gelijk blijven. De verplichtingen blijven dan gelijk en eigenlijk zal er een daling van de dekkingsgraden optreden omdat bij een rentestijging de obligaties in waarde dalen. De dekkingsgraad is immers de bezittingen gedeeld door de verplichtingen. Even weer terug naar het rentederivaat. Bij een stijging van de rente dalen de door de pensioenfondsen opgezette rentederivaten. Met andere woorden de tegenpartij, welke banken kunnen zijn, maar ook woningcorporaties, verdient geld aan het rentederivaat. Bij veel pensioenfondsen zit voorzichtigheid zodanig ingebakken, mede ingegeven door regelgeving, dat zij hun rentederivaten in stand zullen houden, en dus bijna met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid veel geld zullen verliezen aan hun tegenpartijen. Met een huidige rente van 0.3% lopen de tegenpartijen van de pensioenfondsen wel zeer weinig risico voor een mooi rendement op het moment dat de rente gaat stijgen.

 

Datum 8 april 2015

 

De beurzen denderen door, en dan wel omhoog. Omdat er op dit moment een euforische stemming lijkt te heersen, vooral onder particuliere beleggers, stijgen de koersen en zijn deze op dit moment immuun voor slecht nieuws. Dat zien we niet alleen bij verschillende macro-economische cijfers uit Amerika maar ook bij economische cijfers over andere regio’s en bedrijfscijfers.

Steeds meer professionele beleggers beginnen te cashen en houden in toenemende mate cash aan. Ook analisten worden pessimistischer, maar zoals gebruikelijk ressorteert dit weinig effect op korte termijn. Velen beginnen te speculeren op koersdalingen middels shortposities en turbo’s short, om als eersten van een eventuele daling te kunnen profiteren. In de praktijk blijken deze vroege vogels bijna altijd verlies te maken, omdat ze tegen de trend in gaan maar de koersen toch nog een tijdje doorstijgen.

 

Gokken op een daling wordt eigenlijk pas interessant als het herstellend vermogen uit de markt lijkt te zijn. M.a.w. de koersen blijven laag hangen op een handelsdag en herstellen niet snel bij bijvoorbeeld positief nieuws. Indien een dergelijk patroon een tijdje aanhoudt kun je er over denken wat te speculeren op een daling. Veiliger is het om gewoon wat te verkopen, hetgeen uiteraard nooit op de hoogste hoogste koers gebeurt, en dan af te wachten. Indien de aandelen dan te zijner tijd gaan dalen, dan dienen zich weer super koopjes aan. Vaak daalt de hele markt, dus ook de goede aandelen die dan op een mooie koers weer kunnen worden gekocht. Dat het momenteel met veel koersen net een stuiterbal is moge duidelijk zijn. Shell stijgt met 4% om vervolgens een dag later weer 4% in te leveren.

 

De AEX begint zo nu en dan wat scheuren te vertonen, ondanks het continue forse herstel dat telkens toch weer optreedt. De meest fondsen lijken nu toch wel redelijk hoog te staan en een fikse daling zit er dan ook wel in. Vooral de zwarte pieten van de laatste tijd doen het nu even betrekkelijk goed, maar houden vandaag ook geen stand ondanks het feit dat ze fors hoger in de ochtend noteerden, terwijl de rest van de markt er lager bij lag. Voorbeelden daarvan zijn Arcelor Mittal en Delta Lloyd. SBM krijgt weer eens, na de forse stijging van de laatste tijd, een tik van bijna 10%. Op een Braziliaanse website staat dat SBM overeenstemming heeft bereikt over de schikking met justitie, voor het bedrag van 1.7 miljard dollar. SBM ontkent dit. Het zou maar zo kunnen zijn dat de shortende hedgefondsen achter dit bericht zitten. Zij hebben immers tientallen miljoenen euro’s verloren dat laatste weken met hun shortpositie in SBM. Het zou maar zo kunnen.

In Amerika barst vanavond het kwartaalcijfer seizoen los. De verwachtingen zijn laag dus de kans is groot dat de koersen in Amerika zullen stijgen de komende weken. De verwachtingen zullen immers gemakkelijker worden overtroffen. Alcoa is traditiegetrouw het eerste bedrijf dat met de cijfers komt. Grote kans dat deze cijfers wel tegenvallen want de verwachtingen zijn positief voor dit aandeel, en als dat zo is dan krijgt Arcelor Mittal morgen ook een tik. Overigens lijken de speculanten in Arcelor Mittal hun dumpingsactiviteiten te hebben verlegd naar 12.30 uur en 14.00 uur, i.p.v. 14.30 en 15.30 uur. Morgen kijken of dit morgen voort wordt gezet.

 

Interessant nieuws van de Hoge Raad. Vorige week heeft zij een belangrijke uitspraak gedaan, waarbij het ging om de te heffen belasting over huurinkomsten van een woning. De case op zich is zeer specifiek, maar de Hoge Raad heeft wel een belangrijke principe uitspraak gedaan.

Bij de heffing van inkomstenbelasting over de inkomsten uit sparen en beleggen welke op forfaitaire wijze plaats vindt in box 3, wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van vier percent, berekend over de waarde in het economische verkeer van het positieve saldo van de bezittingen en de schulden.

De Hoge Raad stelt dat van dit forfaitaire stelsel, gelet op de uitgangspunten van de wetgever, niet kan worden gezegd dat het elke redelijke grond ontbeert. “Gelet op de ruime beoordelingsmarge die de wetgever op het terrein van het belastingrecht toekomt, is dit stelsel niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM (hierna: het EP) (vgl. HR 28 oktober 2012, nr. 10/03727, ECLI:NL:HR:2011:BR0664, BNB 2011/297).” Echter stelt de Hoge Raad tevens dat dit stelsel wel in strijd zou kunnen komen met artikel 1 van het EP, indien zou komen vast te staan dat het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier percent voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen, mede gelet op het toepasselijke tarief, zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last.

 

Deze principiele uitspraak zou nog wel eens gevolgen kunnen hebben voor de forfaitaire rendementsheffing van vier procent. Het is dus zaak dat de wetgever snel met een nieuw belastingstelsel op de proppen komt.

 

Datum 1 april 2015

De beurzen beginnen steeds meer barsten te vertonen maar houden zich relatief goed. Een paar kleine tikjes maar niet verontrustend tot nu toe. In Amerika lijkt dat toch wat anders te liggen. Daar beginnen de beurzen echte scheuren te vertonen. De grote geld injecties van de laatste jaren door de Amerikaanse bank, de FED, lijken al uit te zijn gewerkt. Het consumentenvertrouwen in Amerika neemt nog wel toe, maar de bestedingen door de consument niet. Blijkbaar zijn ze nog positief door de forse stijgingen van obligaties en aandelen op de Amerikaanse beurzen. Echter hebben de consumenten nog te weinig financiële middelen om geld uit te geven. De overige economische cijfers vanuit Amerika worden geleidelijk slechter.

In Europa lijkt de praktijk van het opkoopprogramma door de ECB al aan te tonen dat de directeur van de Nederlandsche Bank gelijk krijgt. Hij Beto oude namelijk dat door het opkoopprogramma de banken obligaties gaan verkopen aan de ECB. Hierdoor kunnen die banken zichzelf goedkoper financieren en dus een lagere rente in rekening brengen bij hun klanten, met alle risico's van dien.

Vorige week is weer gebleken dat onze financiële beleidsmaker in zowel Nederland als Europa geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Elke keer weer treden voor hen verrassende neveneffecten van hun goedbedoelde financiële beleidsmaatregelen. En daar had je ze weer vorige week, als een duveltje uit een doosje. Bij de eerste de beste uitgifte van een staatslening door de Nederlandse Staat, sinds de start van het Europese opkoopprogramma, slaan de Amerikaanse hedgefondsen al weer toe. Ze kopen massaal de obligaties van de Nederlandse Staat, en verkopen nadat de rente wat is gezakt, hetgeen zeker geschiedt door het opkoopprogramma, even later met forse winsten dezelfde obligaties aan de ECB. De hedgefondsen hebben ons dus weer helemaal in de tang. Want wie betaalt de rekening? Inderdaad de belastingbetaler.

Dan nog even naar de Nederlandse beurs. Weinig forse bewegingen. ASML moet het nog steeds ontgelden. En dan is het duidelijk dat de manipulerende partij die de koers Imtech maanden achtereen naar beneden heeft gemanipuleerd, weer terug is van even weggeweest. Opnieuw doemen weer vele kleine verkooporders op van zeg 2 aandelen tegelijk per orde, tegen fors lagere koersen.

Beleggers in Arcelor Mittal zullen zich helemaal belazerd voelen. Opnieuw is het aandeel de laatste dagen gedaald. De samenwerking tussen de shortende hedgefondsen Millennium Investment Management en Odey Asset Management is onverslaanbaar. Op dagelijkse basis worden door deze fondsen op gezette tijden aanvallen op Arcelor Mittal uitgevoerd. Maandag lag het aandeel er redelijk bij, maar opnieuw om 15.30 uur vindt er een stevige verkoopaantallen plaats. Resultaat is dat het aandeel met meer dan 1% daalt in een paar minuten. Afgelopen dinsdag blijken 2 aanvallen plaats, om 14.30 uur en 15.30 uur waarbij het aandeel in beide gevallen met meer dan 1% daalt. Daarna stijgt het aandeel weer en om 16.50 uur wordt de finale tik uitgedeeld waardoor het aandeel opnieuw meer dan 1% lager wordt gezet. Hier is geen kruid tegen gewassen. Beide hedgefondsen hebben in een paar dagen meer dan 3 miljoen aandelen gedumpt met maar 1 doel, de koers in elkaar drukken.
Het vervelende is dat velen, zeg gerust bijna iedereen, Arcelor Mittal in portefeuille hebben. Middels directe beleggingen, indexfondsen, beleggingsfondsen, dan wel middels hun pensioenportefeuille. De hedgefondsen zal het allemaal niet deren, die lopen helemaal binnen.

 

 


Datum 29 maart 2015

De negatieve druk op de koersen begint toe te nemen. De laatste dagen lagen de Europese beurzen redelijk zwaar onder druk. De grote partijen worden steeds voorzichtiger en bereiden zich in toenemende mate voor op een stevige daling. Bepaalde fondsen werden de laatste dagen van vorige week al hard afgestraft. Zo verloor ASML bijna 10%. Ook Altice verloor de laatste 2 weken meer dan 5%.

ArcelorMittal Mittal blijft een vreemd verhaal. Binnen 2 weken daalt het aandeel van EUR10 naar EUR8.80 afgelopen vrijdag. Afgelopen vrijdag werd de koersdaling versterkt met 4.3% verlies. Ik heb hier in mijn eerdere columns al eerder aandacht aan geschonken. Arcelor Mittal vertoonde de laatste weken een opvallende koersontwikkeling. Interessant genoeg om eens nader te bekijken of hier een oorzaak voor te vinden is. Dat er iets aan de hand was met de koersontwikkeling van dit aandeel moge duidelijk zijn. Of is het gewoon toeval?

Ik heb eens wat nader onderzoek gedaan naar het aandeel en u mag uw eigen conclusie trekken.

Zo'n 2 weken geleden zit de koers van Arcelor Mittal in een stijgende trend en raakt de EUR10. Dan treedt een daling in en daalt het aandeel iets tot ongeveer EUR9.60. Op 20 maart meldt hedgefonds AQR dat zij haar shortpositie met 0.11%, gelijk staande aan ongeveer 1.7 miljoen aandelen. AQR heeft dus op 18 of 19 maart 1.7 miljoen aandelen Arcelor Mittal op de markt verkocht, liever gezegd gedumpt, zonder deze in het bezit te hebben en nu totaal voor zo'n kleine 10 miljoen aandelen in Arcelor Mittal short zit. Op 23 Maart meldt vervolgens het Amerikaanse Hedgefonds Millennium uit New York, dat zij een shortpositie heeft opgebouwd van 0.51% ofwel dus voor zo'n 8 miljoen aandelen short zit in Arcelor Mittal. Ondanks dat de AEX goed blijft liggen daalt Arcelor Mittal tot EUR9,20 op donderdag 26 maart. De technische analyse voor Arcelor Mittal wijst uit dat als Arcelor Mittal door de EUR9.10 heen zakt dit een sterk verkoop signaal voor het aandeel. Op vrijdag 27 maart komt het Citigroup met een sterk verkoopadvies voor Arcelor Mittal met een doelkoers van EUR7.50. Het aandeel zakt daardoor onder de EUR9.10 waardoor er vele automatische verkoopprogramma's in werking treden en daalt de koers fors door naar EUR8.80.

Naast het feit dat het verkoopadvies met een koersdoel van EUR7.50 objectief gezien zeer vreemd is, blijken er nogal wat connecties tussen partijen te zitten.

Wat is het geval.
Eind 2013 blijkt hedgefonds Millennium 2 medewerkers van hedgefonds Napier Park Global Capital met vooraanstaande posities te hebben overgenomen, namelijk Alex Shaw en Krishnan Sadasivam. En wat blijkt; Napier Park Global Capital is het voormalige interne hedgefonds van Citigroup. In 2013 is dit interne Citigroup hedgefonds middels een management buy-out een zelfstandig hedgefonds geworden. De door Millennium overgenomen medewerkers hebben dus een nauwe link met Citigroup. De vraag is dan ook of het voor Millennium wel zeer goed getimede verkoopadvies op toeval berust. Alleen al het vrijdag afgegeven verkoopadvies levert Millennium meer dan EUR3.3 miljoen op.
Zal wel puur toeval zijn.

  

Datum 25 maart 2015

 

Na een hogere start vandaag ging de klad er in. Dit moest een keer gebeuren. Maar de tikken zijn voor een aantal fondsen toch stevig te noemen.

Tot 10.00 uur vanmorgen dus hogere koersen binnen de AEX. Opvallend waren opnieuw de fondsen Arcelor Mittal en Delta Lloyd. Beide fondsen neigden het eerste uur van de handel maar werden telkens teruggeduwd naar de slotkoers van gisteren. Zo bleven deze fondsen dus hangen, ook op momenten dat de overige koersen stegen. Pure orkestratie leek het d.m.v. tactisch handelen dus. Na 10.00 uur stopten de verantwoordelijke handelaren hiermee en direct stegen de koersen van deze fondsen, terwijl de overige fondsen daarna nog meer een weg kenden, en dat was die naar beneden.

 

Uiteindelijk daalt de AEX met 1.4%, terwijl Arcelor Mittal met 1.7% steeg. Delta Lloyd sluit met een klein verlies. Uiteraard moesten vooral de winnaars van de laatste tijd een stapje terug. De grote vraag is nu of de AEX standhoudt.

 

De rentes blijven maar zakken. Ondanks de grote stijgingen op de beurzen dit jaar zakken de dekkingsgraden van de pensioenfondsen maar door. Dit is bizar als je de beleggingsresultaten van dezelfde pensioenfondsen in ogenschouw neemt. Ook voor verzekeraars is de lage rente negatief. Obligaties die in het verleden zijn gekocht stijgen in waarde en genereren nog een redelijke cashflow, maar indien nu obligaties worden gekocht dan levert dit nauwelijks nog rente inkomsten op en tevens dalen ze in waarde als de rente weer gaat stijgen. Indien deze situatie lang voortduurt is dat catastrofaal omdat er dan steeds minder rente inkomsten zijn en er geen koerswinsten op de obligaties worden behaald, terwijl de verplichtingen tegen de lage rente moeten worden berekend.

Voor de banken lijkt de lage rente gunstig. De rente marge is de laatste jaren met gemiddeld meer dan 50% gestegen. Hoe lager de rente des te hoger hun marge dus. Daarnaast zijn er steeds minder slechte leningen omdat de economie zich iets herstelt. Maar wat ingeval de rente plotseling gaat stijgen. Dan zullen vele bedrijven door de hogere rentelasten in de problemen komen en moet de voorziening voor slechte leningen weer omhoog. Nu is het echter nog feest.

Het is een volstrekt andere en nieuwe tijd dan de traditionele voorspelbare tijd uit het verleden. Dit noodzaakt ook tot flexibiliteit en aanpassing van risicobeleid en beleggingsstrategieen. Dit geldt niet alleen voor de financiële instellingen zelf, maar vooral ook voor de toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank. Door de huidige situatie lijkt iedereen meer risicomijdend te worden, ook in situaties waar dit helemaal niet hoeft. Vaak wordt niet eens geinventariseerd wat de risico's feitelijk zijn. Dit ondanks de ongelooflijk vele onderzoeken en analyses die op dit moment worden uitgevoerd door allerlei partijen. We moeten en zullen weten wat de risico's zijn en nemen allerlei maatregelen om de bestaande negatieve risico's verder dicht te timmeren. Maar aan iedere beperkingsmaatregel zit een keerzijde. Meestal is het duur en vaak wordt deze op verkeerde momenten geïmplementeerd. Een voorbeeld hiervan is om een rentedaling af te dekken op dit moment. Dit is duur en de rente kan bijna niet lager. Dit is op dit moment dus een inefficiënte en zinloze maatregel. Obligaties worden op dit moment gezien als een veiliger belegging dan aandelen. Dit is voor de middellange termijn vanaf nu nog maar de vraag. Voor personen die in het verleden de huidige kaders hebben geschapen, dienen zich nu te heroriënteren en moeten onder ogen zien dat er andere economische wetten zijn ontstaan. Dit nieuwe denken blijkt voor vele beleidsbepalers lastig of zelfs onmogelijk. Indien we niet in staat zijn het ouderwetse denken van vroegen om te buigen naar nieuwe inzichten en maatregelen, die op de huidige nieuwe situatie zijn geënt, dan zal dit de Nederlandse maatschappij heel erg veel geld gaan kosten.

 

 

Datum 24 maart 2015

De beurzen houden nog steeds goed stand. Met weinig uitschieters. De grote speculanten lijken zich te beraden op nieuwe strategieën. Zo bouwen verschillende hedgefondsen hun shortposities in bepaalde fondsen af en nemen dus over het algemeen hun verlies. De grote stijgingen van de laatste tijd eisen hun tol. Zo heeft Hedgefonds Lucerne bijvoorbeeld haar shortpositie sterk afgebouwd naar nog maar zo'n 0.2%.

Voor een jong Amsterdams hedgefonds blijkt het doek gevallen. Misgegokt en fors verloren. Andere hedgefondsen gokken op andere aandelen. Zo heeft net zolangzamerhand in Nederland bekende AQR haar shortpositie in Arcelor Mittal de laatste handelsdagen vorige week uitgebreid met zo'n 1.5 miljoen aandelen tot meer dan 0.7%. Wat ik de laatste tijd al aangaf over Arcelor Mittal lijkt voortdurend bevestigd. Het fonds doet het goed op de beursdagen, maar telkens wordt het binnen een paar minuten fors, en dan vaak om 14.30 en/of 15.30 uur, soms met meer dan 1% teruggezet. Zo was het gisteren om 15.30 uur raak. Binnen paar minuten was het meer dan 1% kwijt. Vandaag was het om 14.30 uur weer raak met een verlies van bijna 1% binnen paar minuten. Weg dagwinst.

En wat blijkt vandaag uit het shortselling register van de AFM; hedgefonds Millennium is de laatste dagen met meer dan 7 miljoen aandelen Arcelor Mittal short gegaan. Nu weet u dus direct wie er achter de koersorkestratie lagere koerszetting van Arcelor Mittal zitten. Ondanks dat de staalindustrie het op dit moment lastig heeft, is dit objectief bezien een zeer vreemd moment om in te zetten op een koersdaling van Arcelor Mittal. Het aandeel staat al ongelooflijk laag met iets boven de EUR9. Deze koers is al 17% lager dan een jaar geleden en fors lager dan een aantal jaren terug. Het is dus sterk achtergebleven bij de markt. De kans op een inhaalrace lijkt dan ook groter dan nog een extra tik naar beneden. Blijkbaar denken de hedgefondsen Millennium en AQR voldoende macht te hebben om de koers nog verder naar beneden te manipuleren.

Met Delta Lloyd lijkt het ook niet helemaal normaal te gaan. Vandaag werd het fonds de hele dag net onder de slotkoers van gisteren gehouden. Dit ondanks de intra-dat stijgingen van de rest van de beurs. Om iets na 16.00 uur worden er blijkbaar een paar grote kooporders ingelegd en stijgt de koers meer dan 0.5%. Binnen een paar minuten wordt de koers met kleine orders weer op -0.1% gezet. Dit terwijl de rest van de markt op dat moment steeg. Een vreemde beweging dus en ook hier is zonder twijfel meer aan de hand.

Kortom de hedgefondsen zijn hard aan het werk strategieën op te zetten waarbij extra winst verzekerd is.

 

Datum 20 maart 2015

Opnieuw hogere koersen vandaag. Met absolute toppers SBM en Imtech. De laatste steeg zelfs met meer dan 20%. De shorters die trachten diverse Nederlandse aandelen lager te zetten krijgen op dit moment de knip op de neus. Hun shortposities moeten worden afgebouwd om geen grote verliezen te moeten noteren. De manipulerende partij in Imtech maakte vandaag geen enkele kans door de enorm grote vraag naar het aandeel. Hetzelfde geldt voor SBM. De 
hedgefondsen Lucerne, Lansdowne, AQR, Marshall en nog een paar anderen moet op zoek naar andere potentiële slachtoffers. Of steken ze de handen ineen en slaan ze gezamenlijk terug.

Arcelor Mittal deed het ook vandaag weer heel goed, en zoals ik in mijn vorige column al aangaf, ook vandaag was het om 14.30 uur weer raak. Binnen paar minuten ging de koers 6 eurocent onderuit en daalde de winst van het aandeel de rest van de dag tot een schamele 0.8%. Opnieuw werden er zeer veel turbo's long in Arcelor Mittal verhandeld. De vraag is wanneer dit aandeel gaat exploderen.

Opmerkelijk was het nieuws dat onze nationale trots Nelie Smit Kroes adviseur wordt bij Bank of America Merrill Lynch. Ik denk dat we meer moeten spreken over lobbyist want verstand van bankzaken zal ze niet hebben. Dit doen alle grote banken. Ze hebben zodoende overal de juiste connecties zodat ze in geval van problemen zoals fraudezaken, de risico's van de eventueel opgelegde sancties kunnen managen. Zo konden nu ING en NN de vaste salarissen van het hogere management verhogen met 100 duizend euro, zonder al te grote problemen.

 

Datum 19 maart 2015

Vandaag en gisteren een redelijk stabiele beurs. Er worden steeds meer koopadviezen met hogere koersdoelen afgegeven. Dit wordt niet ingegeven omdat analisten daadwerkelijk geloven in nog veel hogere koersen, maar vooral omdat hun vorige adviezen al lang ingehaald zijn en de koersen daar al ver bovenuit zijn gestegen. Het lijkt erop alsof iedereen, inclusief de pessimisten van onlangs, nu euforisch is geworden. Dit zal de koersen nog wel wat doen stijgen, maar op een gegeven moment zal het hard klappen. Al het negatieve nieuws wordt op dit moment genegeerd. Ik in het verleden is een dergelijk patroon vaak zichtbaar geweest. Particulieren beginnen massaal in te stappen om de boot niet te missen. Zowel institutionele beleggers als particulieren zijn op zoek naar rendement. Dit is op dit moment zeer lastig te vinden. Obligaties kan alleen maar verlies opleveren bij e huidige lage rente. Sparen gaat binnenkort geld kosten door de negatieve rente waarop de banken zich nu al voorbereiden. Door de huidige zeer lage Euro (USD1.07) lijkt beleggen in het buitenland ook risicovol. Als de Euro weer gaat stijgen dan kan dat bij een valutaverlies, overall ook bij een koersstijging van het aandeel toch in een verlies resulteren. Opties, turbo’s en andere derivaten zijn op dit moment veel te link en is dus puur gokken.

 

Er blijft eigenlijk maar 1 mogelijkheid over en dat is beleggen in aandelen. Maar deze beginnen zolangzamerhand ook buiten proportioneel te stijgen. De komende kwartaalcijfers zullen dan ook echt goed moeten zijn en een verbetering moeten laten zien in vergelijking met het voorgaande kwartaal, anders zal een harde afstraffing volgen. Dan ben je zo 10% op een dag kwijt.

Stockpicking is lastig. Zelfs de beste analisten en grootste actieve beleggers blijken de markt nauwelijks te verslaan.

 

De laatste dagen waren er opnieuw opmerkelijke ontwikkelingen in SBM, Imtech en Arcelor Mittal.

SBM en Imtech kwamen met positief nieuws. SBM lijkt er met justitie in Brazilie inzake de omkoopschandalen bij Petrobas op een redelijk positieve wijze uit te komen. Dit bericht resulteerde direct in een koerswinst voor SBM van 8%. Imtech kwam met positieve vooruitzichten voor dit jaar. Gelijk was er een koerswinst van 13% te noteren. Ook vandaag stegen beide fondsen door. Het is de vraag hoe de partijen die fors short zitten in deze aandelen, hierop gaan reageren als de handel weer wat dunner is. Dat deze aandelen tientallen procenten te laag gewaardeerd zijn is duidelijk. SBM kreeg er de laatste dagen dan ook weer een paar koopadviezen bij.

Arcelor Mittal blijft een apart verhaal. Ook gisteren en vandaag waren er weer twee momenten op de dag, zoals vaak de laatste tijd, om 14.30uur en 15.30uur, dat de koers binnen een paar minuten 1% lager wordt gezet, en zo de dagwinsten weer volledig weg worden gevaagd. Ook worden in dit fonds kleine verkooporders geplaatst die voortdurend op 0.3 eurocent lager dan de actuele koers worden gezet. De koers staat inmiddels al weer onder de EUR9.40 terwijl vorige week de EUR10 nog werd overschreden. Grote partijen grijpen in en hebben belang bij een daling. Binnenkort zal dit aandeel ongetwijfeld weer hard stijgen, gezien de vele koopadviezen. De huidige manipulatie is een tijdelijk effect en binnenkort zal de lage koers door de grote instituten weer worden opgevat als een prachtig instapmoment.

 

Hedgefondsen zoeken naar nieuwe constructies die rendement kunnen opbrengen. Nu is olie aan de beurt. Hedgefondsen gaan massaal short in de Amerikaanse WTI olie en long in de Europese Brent olie. Ze gokken dus op een prijsdaling van Amerikaanse olie en een prijsstijging van de Europese Brent olie. De vraag is of dit speculeren is of gewoon zorgen dat dit gebeurt door hun tactische handel. Het huidige verschil in prijs is ongeveer USD12 per vat. Redenen voor dit verschil dat Amerika maar door blijft produceren terwijl in Europa het aanbod van Brent afneemt.

 

 

 

Datum 17 maart 2015

Vandaag een wat mindere dag voor de Europese beurzen. Maar dat kan wel een keer na zo’n forse stijging in de laatste weken. Delta Lloyd en Imtech waren de grote uitblinkers. Delta Lloyd omdat he teven snel wat extra aandelen heeft uitgegeven en ondergebracht bij grote institutionele beleggers. Omdat dit blijkbaar vrij gemakkelijk en snel voor elkaar was krijgen andere beleggers ook weer vertrouwen in het fonds, waardoor de koers 3% kon aandikken. Kijken of dit patroon consistent wordt doorgetrokken. Zeker in ogenschouw nemende dat Delta Lloyd het zeer slecht heeft gedaan in vergelijking met de markt. Imtech had is een keertje geen last van negatieve prijszetter en kon dus gelijk 6% omhoog.

Voor de rest sloten de meeste fondsen lager. Arcelor Mittal deed het opnieuw in het begin van de beursdag goed met een winst van 1%, maar de bekende spelers op de markt wisten het fonds uiteindelijk toch weer meer dan 1% lager te zetten. Opvallend hierbij is dat er de laatste weken dagelijks meer dan 100 duizend turbo longs worden verhandeld. Veel meer dan turbo shorts. De kopers hiervan zouden dan mega verliezen moeten maken door de voortdurende daling van de koers van het aandeel. Of weten zij meer en explodeert de koers binnenkort.

De olieprijs bereikte vandaag opnieuw een dieptepunt. Speculanten hebben nog nooit zo’n grote shortpositie gehad op olie als nu het geval is. Deze speculanten gokken dus op een koersdaling en worden op hun wenken bediend. Of redigeren zij de olieprijs zelf door hun handel?

 

Datum 14 maart 2015

Opnieuw een stabiele beurs op de laatste dag van de week. Vandaag werd weer eens aangegeven dat de actieve beleggers, of wel de stock pickers, die denken dat ze de juiste aandelen kunnen selecteren, slechts zelden de gemiddelde stijging van de index kunnen verslaan. Slechts 25% van de actieve bleek over de laatste 10 jaar in staat de index te verslaan. Over 2014 heeft slechts 14% van de actieve beleggers de benchmark/index verslagen. Met een indexfonds was de belegger dus beter af geweest. En nog veel goedkoper ook. In de eerste weken blijkt iets meer dan de helft van de actieve beleggers in staat geweest de benchmark te verslaan. Hoe zou dat komen is de grote vraag?

 

Het zou wel eens kunnen komen omdat dat een steeds actievere short strategie door actieve beleggers wordt ingenomen. Indien er dan ook nog eens een redelijk algemene concensus is dat stappen deze beleggers uit de aandelen waarin actief geshort wordt en de koers bewust naar beneden wordt gezet. Zou je alle andere aandelen van de index wel in portefeuille hebben, dan scoor je dus automatisch boven de benchmark/index. Slimme actieve beleggers hebben het spel zolangzamerhand echt wel door. Er wordt in toenemende mate door automatische programma’s een koers neergezet i.p.v. dat een koers door marktvraag en aanbod tot stand komt. Vraag en aanbod wordt in veel gevallen kunstmatig geinitieerd met als doel een bepaalde koers neer te zetten. Shell staat bijvoorbeeld weer op een koers die bijna gelijk is als op 1 januari 2015. Shell heeft het dus veel slechter gedaan dan de AEX index. Iedere actieve belegger die alle indexfondsen in portefeuille zou hebben, behalve Shell, scoort ver boven de benchmark. Zo trachten actieve beleggers voortdurend om door onderwogen dan wel overwogen in bepaalde aandelen van de index te zitten, de index te verslaan. Wellicht dat daarom ook Shell de laatste dagen weer fors lager wordt gezet. Zo wordt de benchmark ook gemanipuleerd. Door bepaalde zwaarwegende fondsen in de index naar beneden te manipuleren, en dit fonds dus zelf niet te bezitten, of wel shortposities in te nemen, kun je eenvoudiger de index verslaan.

Vrijdag was het dan ook weer raak. Arcelor Mittal mocht niet boven de slotkoers van gisteren uitstijgen en werd op bepaalde momenten even fors lager gezet, en vervolgens laag gehouden. Resultaat daling van meer dan 2%, terwijl de AEX gelijk bleef. Op elke plus volgde een min. Bijna de hele dag daalde het aandeel. Er is dus een perfect automatiseringsprogramma aan het werk. SBM is ook weer terug bij af. De bekende vrijdag is daar ideaal voor. Door de meer dan 3% daling staat het fonds weer onder de EUR10 en kunnen de shorters weer even opgelucht ademhalen. Het leek er even op dat een duurzame stijging was ingezet voor SBM de laatste tijd. De shorters hebben deze weer hardhandig de kop ingedrukt. Ik had eerder al aangegeven dat het bij de koersvorming van Shell ook niet snor zit. Shell moet blijkbaar ook omlaag, en dat is ook vandaag weer gelukt met een daling van meer dan 2%. Imtech kende ook vandaag weer een groot aantal verkooporders van 2 tot 5 aandelen per verkooporder. Dan kun je simpelweg niet stijgen. Wat er na sluiting van de beurs gebeurt is ook niet echt doorzichtig Imtech wordt dan ook nog eens 0.3% lager gezet. Ook Fugro werd weer eens fors lager gezet, en wel bijna 5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,