Archief

Datum 22 september 2014

En weer was het raak vandaag. SBM en Fugro opnieuw door de hedgefondsen gedumpt. Forse koerswinsten van tientallen miljoenen euro’s, en dan ten koste van Nederlandse aandeelhouders. Het blijft vreemd dat het allemaal zomaar kan. Je hebt geen aandelen van een fonds maar mag ze wel verkopen. En Nederland heeft natuurlijk een fantastische beurs. Niet al teveel omzet dus met relatief weinig aandelen, en met een beetje timing druk je de koers van een vooraf bepaald aandeel eenvoudig in elkaar. Zeker als je ook nog eens samenwerkt met andere hedgefondsen, dan lijkt het minder op te vallen. Gisteren heb ik de op zijn zachtst gezegd twijfelachtige adviezen van de Amerikaanse bank Bank of America / Merrill Lynch aangekaart in mijn column. Toevallig genoeg wordt mijn betoog kracht bijgezet door de bank zelf. Vandaag komt Bank of America / Merrill Lynch opnieuw met een zeer dubieus advies over SBM, en wel een verkoopadvies met een koersdoel van EUR 10. Op alle fronten vreemd, zowel fundamenteel als het moment, na de analisten dag van afgelopen vrijdag. De hedgefondsen lijken dus ondersteund te worden door deze bank. Hoe zullen de winsten worden verdeeld. Normaal gesproken wil je een zo hoog mogelijke koers als je een order inlegt. Zo niet deze hedgefondsen die een zo laag mogelijk koers willen omdat ze al voor grote hoeveelheden short zitten en daarmee de winst maken. De vraag is of dit juridisch geoorloofd is.

Marktmanipulatieverbod: de wet op het financieel toezicht

Artikel 5:58 van de Wet op het financieel (toezicht “Wft”) verbiedt marktmanipulatie. Dit verbod kent twee delen:

1.         een verbod tot transactiemanipulatie;
2.         een verbod tot informatiemanipulatie

 Het betreft bij een aantal AEX fondsen, zoals SBM, transactiemanipulatie.

Voorbeelden van marktmanipulatie

In de Richtlijn Marktmisbruik en bij de toelichting bij het artikel van 5:58 Wft zijn verschillende voorbeelden genoemd van marktmanipulatie:

a.                    het samenwerken om een koers kunstmatig hoog te brengen, om vervolgens deze aandelen in één keer te verkopen, waarbij een forse koerswinst wordt behaald”;

b.                   beleggingen in opties / derivaten, waarbij tegelijkertijd de koers van de derivaten wordt beïnvloed met koersmanipulerende mechanismen, waarbij de koers van het onderliggend aandeel wordt beïnvloed;

c.                    het aan- of verkopen van aandelen/effecten bij het sluiten van de handel, om zo beleggers die uitgaan van slotkoersen te misleiden;

d.                   het samenwerken met personen om zo een blok te vormen (een machtspositie), als gevolg waarvan onbillijke voorwaarden kunnen worden opgelegd;

e.                    het verspreiden van informatie op internet, waarbij onjuiste informatie wordt verstrekt om de koers omhoog of omlaag te drijven, terwijl de verspreider van deze onjuiste informatie op Twitter of een ander sociaal media dan al posities heeft.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van marktmanipulatie, maar er zijn verschillende praktijken waardoor de ‘markt’ wordt benadeeld.

De huidige Europese Richtlijn omschrijft marktmanipulatie als volgt :

a) transacties of handelsorders die onjuiste of misleidende signalen geven of waarschijnlijk zullen geven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten, of waarbij een of meer personen samenwerken om de koers van een financieel instrument op een abnormaal of een kunstmatig niveau te houden, tenzij de persoon die de transacties aangegaan is of de handelsorders geplaatst heeft, aantoont dat zijn beweegredenen om de transacties aan te gaan of de orders te plaatsen, gerechtvaardigd zijn en dat de transacties en handelsorders in overeenstemming zijn met de gebruikelijke marktpraktijken op de desbetreffende gereglementeerde markt;

Op een prejudiciële vraag inzake koersmanipulatie antwoordde het Europese Hof dat „it is sufficient if the conduct in question has led to the setting of the price of one or more financial instruments at an abnormal or artificial level in order for it to come within the meaning of market manipulation.

Het Europese Hof lijkt dus een duidelijk standpunt in te nemen. Het is voldoende om marktmanipulatie vast te stellen, als een bepaald gedrag leidt tot een abnormaal of kunstmatig niveau van 1 of meer financiele instrumenten

De huidige kunstmatige prijszetting bij SBM zou hier toch een duidelijk voorbeeld van zijn, zou je zeggen. Het AFM doet niets. Waarom niet, is de grote vraag.

Goeroe