Column 1 september 2014

Datum: 1 september 2014

 

In mijn vorige artikel had ik beloofd nader in te gaan op het verschijnsel van de zogenaamde distressed debt funds (ddf's),. Dit omdat deze een steeds belangrijkere rol spelen bij de redding van in nood verkerende organisaties. Dergelijke funds zijn over het algemeen hedgefondsen. Dergelijke hedgefondsen, in de volksmond ook wel “aarsgieren” genoemd, kopen schulden (leningen) op van bedrijven die in moeilijkheden verkeren. De leningen worden gekocht van banken die de leningen in het verleden aan een in de problemen geraakt bedrijf hebben verstrekt en die een forse korting op de aankoop van de lening geven. Het hedgefonds probeert de lening dan volledig te incasseren van het in nood verkerende bedrijf of hoopt dat deze in aandelen kan worden omgezet, waardoor minimaal de eerder verkregen korting volledige winst zal worden.

Dit is big business voor zulke hedgefondsen. Een bank die de lening oorspronkelijk heeft verstrekt heeft meestal al fors afgeschreven op zo’n lening en maakt dus soms zelfs nog een boekwinst als de lening tegen forse korting wordt verkocht. Het gaat hier meestal om een korting tussen de 30% en 50%. Voor de zittende aandeelhouders van het bedrijf en het noodlijdende bedrijf zelf is dit meestal niet zo gunstig. De koper van de lening eist meestal het hele bedrag van de lening terug, terwijl de bank wellicht akkoord zou gaan op een afschrijving van de lening middels een deal tussen het bedrijf en de bank.

Een mooi recent voorbeeld is Imtech. Het fonds dus dat extreme koersuitslagen maakt de laatste weken en tussen hoop en zegen leeft. Imtech heeft een totale schuldenlast van zo’n EUR 1 miljard. Omdat Imtech al gedurende een lange periode forse verliezen maakt lopen de banken een reëel risico dat ze de lening nooit meer terugbetaald krijgen. Eigenlijk heeft de bank slechts een paar reële opties. Het kan afschrijven op een gedeelte van de lening waardoor de schuld Imtech daalt en uiteraard de rentelasten. Het kan ook de schuld omzetten in aandelen (conversie). Hierdoor komen er in de regel extreem veel nieuwe aandelen van Imtech bij waardoor er dus een grote verwatering optreedt en dus eventuele toekomstige winsten door een veel groter aandelen dienen te worden verdeeld. Daarom zal de koers van Imtech fors dalen, dit ten koste van de zittende aandeelhouders, die dus forse verliezen incasseren door de aandelen conversie. De bank kan uiteraard ook niets doen of zelfs de rente verhogen op de lening als Imtech zich niet meer kan houden aan de vooraf afgesproken criteria voor de lening. De laatste optie echter, brengt Imtech alleen maar in grotere problemen.

Uiteindelijk is er met de banken besloten dat er extra aandelen Imtech worden uitgegeven ter waarde van EUR 600 miljoen. De overige EUR 400 miljoen schuld wordt door verkoop van onderdelen van Imtech verminderd.

Waarschijnlijk hebben de banken zo’n EUR 200 miljoen aan schulden verkocht aan de voornoemde distressed debt funds. Zoals eerder gezegd proberen deze een slaatje te slaan uit de noodlijdende situatie van Imtech.

Imtech heeft momenteel ongeveer 450 miljoen uitstaande aandelen, wat bij een beurskoers van EUR 0.40 betekent dat de waarde van Imtech momenteel EUR 180 miljoen bedraagt. Er wordt dus nu voor nog eens extra EUR  600 miljoen aan aandelen extra uitgegeven. Zonder een meester truc zal de koers dan na uitgifte hiervan nog maar een paar cent per aandeel overblijven. Dit is uiteraard voor de grotere institutionele beleggers als pensioenfondsen, banken en verzekeraars geen interessant aandeel meer. Ze zullen dan ook zo snel mogelijk afscheid van het aandeel nemen, als ze dat niet al gedaan hebben. Dus is er een creatieve oplossing gevonden middels de toepassing van een zogenoemde “reverse stock split”. Hierbij worden niet meer aandelen uitgegeven, maar zelfs aandelen ingetrokken. Stel; nu is het aandeel Imtech op EUR 0,40 en na de emissie van nieuwe aandelen zou de koers van het aandeel dus fors lager zijn.  Stel dat vlak na de reconstructie de waarde van het aandeel 50x zo hoog wordt gezet dan zouden er dus nog maar 1/50 deel van de aandelen op de markt mogen zijn. De totale waarde van het bedrijf blijft dan immers gelijk. Voor het zicht en beleggers die niet hebben opgelet, lijkt het dan plotseling weer goed te gaan met Imtech, terwijl dat uiteraard helemaal niet zo is. Er is namelijk niets veranderd ten aanzien van de waarde van het bedrijf.

Vooral bij particulieren zal er een verhoogde kans zijn dat zij (onterecht indien gebaseerd op de hogere kunstmatige koers) weer vertrouwen krijgen in het aandeel en deze dus weer geneigd zijn deze aan te schaffen.  De banken en vooral de hedgefondsen zullen hun kans schoon zien bij ongerechtvaardigde koersstijgingen en massaal short gaan, dus aandelen verkopen, om ze later op een fors lagere koers terug te kopen. Ik heb in mijn vorige artikelen al veelvuldig aangegeven dat het tegen deze hedgefondsen vechten tegen de bierkaai is, dus een kansloze zaak met forse verliezen. Uiteindelijk zal het aandeel Imtech alleen mogen stijgen als haar financiele resultaten aanzienlijk verbeteren, hetgeen nog wel even geduld vereist vrees ik.

De hedgfondsen die nu een deel van de totale schuld van Imtech met een korting van 40% van de banken hebben gekocht, krijgen dus straks aandelen in Imtech die een totale waarde vertegenwoordigen die gelijk is aan de totale schuld die ze hebben overgenomen van de banken. Winst verzekerd dus, tenzij het aandeel direct volledig na de conversie in elkaar stort. Deze hedgefondsen kunnen nu uiteraard ook al short gaan door een deel van de aandelen die ze straks krijgen nu al te verkopen op de beurs.  Zo kunnen ze de koers nog even in elkaar drukken, zodat ze meer aandelen krijgen op het moment als de conversie heeft plaatsgevonden.

We zullen zien hoe het zich ontwikkelt.

Nog even terug naar de beursdag van afgelopen vrijdag 29 augustus 2014. Het blijft aardig te zien hoe de koersvorming van bepaalde fondsen zich ontwikkelt. SBM heeft al veel aandacht gekregen en ondanks het feit dat de hedgfondsen er nog steeds alles aan doen om het aandeel naar beneden te krijgen, lukt het maar niet. Er worden vele grote kooporders ingelegd, afgewisseld met kleine verkooporders met limieten die lager liggen dan de dan actuele koers. Kijkt u maar naar de dag grafieken en de transactie volumes die bij de koersvorming worden aangegeven. Vrijdagochtend vonden er vele transacties van slechts 2 aandelen tegelijk plaats en soms op een koers die 2 eurocent lager dan de vorige koers. Vandaag 1 september is hetzelfde getracht maar de kopers zijn nu veruit in de meerderheid dus het lukt momenteel niet. Zoals eerder gemeld blijven de koersontwikkelingen bij Aegon en ING ook opmerkelijk. Er lijken partijen op de markt te zijn die baat hebben bij stagnerende of dalende koersen van deze aandelen. Dit zal ongetwijfeld een tijdelijk effect hebben.

 

Goeroe