Column 10 september 2014

Datum 10 september 2014

Shortende hedgefondsen lijken opnieuw fors toe te slaan op een voor de rest saaie beursdag wat de AEX index betreft. Ondanks het feit dat de AEX een klein beetje steeg, werden een paar fondsen, die u inmiddels bekend zijn als u mijn vorige columns heeft gelezen, namelijk SBM, Fugro, Arcelor Mittal, Randstad en OCE, hard afgestraft. Waarschijnlijk door de veelvuldig op de Nederlandse beurs opererende hedgefondsen, die door het massaal verkopen van deze fobdsen, zonder deze eerst te hebben aangeschaft, de koersen op tactische wijze in elkaar drukken.

In een van mijn columns van vorige week gaf ik al aan benieuwd te zijn of de hedgefondsen, die short zitten in SBM, de koersstijgingen van SBM in de voorgaande weken, waardoor ze dus forse verliezen leden, zomaar over zich heen zouden laten komen en wanneer ze terug zouden slaan.

Maar sinds afgelopen maandag slaan ze hard terug. De koers is de laatste dagen met zo'n 5% naar beneden gedrukt met de welbekende eerder beschreven tactiek. De 5% daling van de het aandeel SBM levert deze hedgefondsen samen zo'n EUR 4.5 miljoen (9 miljoen x Eur 0.50) op.
Mooi bedrag in 3 dagen toch, en dan zonder noemenswaardige risico's. De koers wordt namelijk door hen zelf georkestreerd. Het zou toch wel vreemd zijn dat, als het overgrote deel van de analisten begin september heeft uitgesproken dat ze van alle fondsen het meest vertrouwen hebben in SBM, zoals blijkt uit een onderzoek van SNS Vermogensbeheer, SBM de maand uit gaat als een van de slechtst presterende fondsen.

Hetzelfde lot, maar in minder extreme vorm, treft op dit moment Fugro, TNT, Randstad, OCI, Arcelor Mittal. Indien de shortende hedgefondsen een dagje rust nemen, zijn het ook juist vaak deze fondsen die het hardst stijgen. Dit lijkt ook logisch want de koers is dan volgens de normale marktpartijen meestal op een te laag niveau beland.
Let u maar eens op de volgende dagen.

In ieder geval kan worden geconcludeerd dat het voor een analist een bijna ondoenlijke taak wordt nog een goed advies af te geven. Als een analist een bepaald aandeel op fundamentele gronden aanbeveelt en even later bepaalt een hedgefonds dat zij short gaat in dat fonds, dan zal het aandeel hierdoor met een aan zekerheid grenzende waarschjjnlijkheid dalen. De analist lijkt dus aan de goden overgeleverd. Wel komt er een moment dat de hedgefondsen die short zijn gegaan in een bepaald aandeel deze aandelen terugkopen hetgeen de koers stevig zal doen stijgen. Maar het is lastig in te schatten wanneer dit geschiedt. Timing is dus key. Een mooi voorbeeld is de koersontwikkeling van Imtech. Hedgefondsen hebben de laatste dagen dit aandeel van linksnaar rechts gelingerd met daguitslagen van 10-20%.

Omdat de hedgefondsvaakgrote uitslagen op een dag kunnen veroorzaken, is het uiteraard risicovol om in derivaten als turbo's te beleggen. Een turbo werk met limieten en als deze bereikt worden dan wordt de turbo afgewikkeld en is een resterend verlies een feit.

U zult wellicht denken hoe dit allemaal mogelijk is, maar vele partijen hebben belangen bij het mogelijk maken van het short gaan van de hedgefondsen. Ik zal hier over ee naantal weken uitvoerig nader op ingaan.

Goeroe