Datum 11 december 2014

 

Op de beurzen gebeurde naar mijn mening vandaag weinig tot niets interessants. Daarom gebruik ik de column van vandaag maar eens voor wat nadere informatie over het hedgefonds. 

Een hedgefund is een investeringsvehicle dat gebruik kan maken van vele verschillende investerings strategieën en handelsactiviteiten om een zo hoog mogelijk rendement te maken en daarbij het investeringsrisico te minimaliseren.

 

Hedgefondsen kunnen op verschillende wijzen zijn gestructureerd.

1 partnerschap met de investeerder/ belegger. De hedgefondsmanager investeert zelf ook een wezenlijk bedrag in het hedgefonds waarin andere investeerders participeren.

2 De portfolio manager/fund manager bepaalt de beleggingsstrategie en is verantwoordelijk voor de investeringgsbeslissingen en allocatie van de beschikbare gelden. Portfolio managers kunnen in dienst zijn van het hedgefonds, dan wel als externe worden ingehuurd.

3 Broker die de leningen verstrekt, onderpand regelt ter zekerheid de handel faciliteert.

 

Brokers verlenen verschillende diensten aan hedgefondsen zoals clearingbank en settlement van aandelen transacties (afwikkeling), financiering, de administratie, custodian diensten en onderzoek. De grootste en meest bekende zijn Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS, Bank of Amerika Merrill Lynch, Barclays, CITI en JP Morgan.

Deze partijen verdienen dus veel aan hedgefondsen.

Er bestaan naast de hierboven zogenoemde prime brokers ook uitvoerende brokers die slechts zorgdragen voor de afhandeling van een financiële transactie/order zoals aandelentransacties. Zij controleren tevens of de order voldoet aan de wet en regelgeving. Voorbeelden van deze uitvoerende brokers zijn bijvoorbeeld Goldman Sachs, The Bank of New York Mellon, State Street en Deutsche Bank.

 

Auditors dienen te verzekeren dat de hedgefondsen voldoen aan de wet en regelgeving en zij controleren de cijfers.

Amerikaanse hedgefondsen worden gereguleerd door de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

 

Hedgefondsen kunnen door het gebrek aan toezichtregels gebruikmaken van een groot scala aan strategieën, constructies, etc. Ze kunnen daarbij alle mogelijke posities innemen, welke soms complex en onnavolgbaar zijn.

 

Ontstaan van hedgefondsen.

Hedgefondsen zijn mede ontstaan omdat er relatief weinig regelgeving op deze van toepassing is en deze nauwelijks onder toezicht vallen van de autoriteiten. Omdat de banken in toenemende mate onder strenger toezicht vielen en de mogelijkheden om binnen banken om controversiële strategieën toe te passen, en daarbij de bonussen ook nog eens beperkt waren, kwamen de handelaren en vermogensbeheerders van de banken op het idee om middels nieuwe op te richten hedgefondsen zelf een fortuin te maken, waarbij ze niet zouden worden beperkt door allerlei ingewikkelde regelgeving en toezichthouders. Daarnaast konden ze op ook strategieën toepassen die banken uit ethisch oogpunt niet wilden toepassen en bovendien veel meer risico's nemen omdat ze niet aan solvabiliteitsregels waren gebonden zoals banken dat wel zijn. Tevens konden ze een deel van de beleggingswinsten door hogere fees van hun klanten zelf in de zak steken. Hedgefonds als naam deed de indruk ontstaan dat het zich vooral bezighield met het hedegen, dus beperken, van risico's. Dit sprak uiteraard vele potentiële investeerders aan.

Tevens werd breed verkondigd dat hedgefondsen ook winst konden maken in slechte tijden en bij dalen aandelenkoersen. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Hedgefondsen zouden de markt verslaan doordat ze gebruik maakten van inefficiënties in de markt en omdat de met minder risico meer rendement zouden behalen dan het gemiddelde (benchmark).