Column 13 september 2014

Datum 13 september 2014

Vrijdag 12 september was een rustige dag voor de AEX fondsen. Opnieuw een klein minnetje van 0.1% voor de AEX index aan het slot van de dag. Het wordt een beetje saai maar ik wil u toch niet onthouden meer inzicht te geven van de koersontwikkeling van bepaalde fondsen.

Het was opnieuw raak bij SBM. De zittende aandeelhouders zullen er zolangzamerhand wel moe van worden en hun geduld wordt zwaar op de proef gesteld. Hun verliezen komen rechtstreeks in de zak van de Amerikaanse en Engelse hedgefondsen die op de Nederlandse beurs actief zijn. Opnieuw steeg SBM bij de openingshandel vrijdag aanzienlijk. SBM was zelfs enige tijd de grootste stijger met een plus van 1.1%.  Tot 9.30 uur ging het goed en toen vonden de hedgefondsen het blijkbaar genoeg. De daling zette in en zo tegen 12.00 uur werd met enkele grote orders het aandeel zelfs bijna een procent lager gezet. Daarna veerde de koers enigszins op, maar sloot uiteindelijk toch 0.4% lager. Dit betekent een totale winst voor de shortende hedgefondsen van zo’n EUR 4 miljoen op alleen afgelopen vrijdag, en eenzelfde verlies dus voor de zittende aandeelhouders in SBM.  

Wellicht is het goed om nog even terug te komen op mijn artikel van 8 september jongstleden, waarin ik al mijn persoonlijke verwachting uitsprak dat minimaal 200.000 aandelen SBM door de hedgefondsen zouden zijn gedumpt in de voorgaande dagen om de koers in elkaar te drukken. Uit de publicatie van het AFM blijkt dat hedgefonds Marshall Wace LLP inderdaad een hogere shortpositie heeft gemeld in SBM per 9 september jongstleden, namelijk een toename van 0.13% ten opzichte van de eerdere melding op 2 september. Omdat de meldingen van de shortposities altijd 1 tot 3 dagen vertraagd is, betekent dit feitelijk dat dit hedgefonds op 5 september en 8 september voor zo’n totaal van 270 duizend aandelen SBM  (0.13% van 200 miljoen uitstaande aandelen) op de beurs heeft gedumpt (geshort). Dit is uiteraard enorm veel en neutraliseert alle vraag naar het aandeel, zeker indien hiervoor de vrijdag wordt gebruikt, welke doorgaans een relatief rustige handelsdag is. Op 11 september blijkt een ander hedgefonds AQR Capital Management  haar short positie te hebben vergroot met 0.9% tot in totaal 1.62%. Dit fonds heeft dus de dagen vlak voor 11 september jongstleden 180 duizend aandelen verkocht. Zie gecomprimeerde tabel hieronder, welke is gepubliceerd door de AFM op 12 september 1014.

Datum overzicht / date overview:

2014-09-12

 

 

Positie houder/Position holder

Naam van de emittent/Name of the issuer

Netto shortpositie in %/Net short position in % (2 decimal)

Positiedatum/Position date (yyyy-mm-dd)

AQR Capital Management, LLC

SBM Offshore N.V.

1,62

2014-09-11

Marshall Wace LLP

SBM Offshore N.V.

0,85

2014-09-09

AQR Capital Management, LLC

SBM Offshore N.V.

1,53

2014-09-03

Marshall Wace LLP

SBM Offshore N.V.

0,72

2014-09-02

 

Men hoeft geen Einstein te zijn om een verband te kunnen leggen tussen deze twee hedgefondsen, die dus hetzelfde belang hebben, namelijk een zo hard mogelijke daling van de koers van SBM. Uit de gegevens van de AFM kan bijna geen andere conclusie worden getrokken dat de twee hedgefondsen Marshall Wace LLP en AQR Capital Management nauw samenwerken. Het wachten is nu op een verkoopadvies van een grote zakenbank voor SBM, zodat de koers fors daalt en de fondsen mega-winsten kunnen bijschrijven. Zo’n deal tussen de hedgefondsen en een zakenbank lijkt zo gemaakt. Het is door al deze schermutselingen rond het aandeel och interessant om de koersontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Bij het aandeel Fugro kunt u een gelijksoortige ontwikkeling waarnemen.

Een andere opvallende ontwikkeling deze week was het grote aantal AEX Turbo-shorts dat op de beurs werd verhandeld. Een Turbo-short is een derivaat (afgeleid product), welke stijgt als de AEX daalt. Bij een daling van de stijgt de Turbo-short in waarde, en afhankelijk van de onderliggende waarde zit daar een hefboomeffect in. Hiervoor geldt hetzelfde principe als bij andere beleggingcategorieën, hoe meer risico des te hoger het hefboomeffect. Op meerdere dagen afgelopen week was het aantal verhandelde Turbo-Shorts een veelvoud hoger dan het aantal verhandelde Turbo-Longs. Een Turbo-Long stijgt als de AEX stijgt. Uit de grote handel in Turbo-shorts kan worden geconcludeerd dat vele beleggers en handelaren dus speculeren op een koersdaling. Daarnaast was opmerkelijk dat op 1 dag afgelopen week Shell, Unilever en ING tot de grootste dalers in de AEX behoorden. Deze 3 fondsen wegen samen voor 40% in de AEX index. Dit betekent dat als dit de grootste dalers zijn, dit enorme negatieve invloed heeft op de waarde van de AEX-index. De vraag die hierbij opdoemt is of bepaalde partijen voorsorteren op een grote daling van de AEX en hierop niet alleen speculeren, maar dit ook actief trachten te beïnvloeden.

Goeroe