Column 16 augustus 2014

Datum: 16 augustus 2014

Aan het einde van mijn vorige verslag van 12 augustus heb ik getracht op basis van feitelijke ontwikkelingen ten aanzien van het koersverloop van SBM, aan te geven op welke wijze die koersontwikkelingen wellicht totstand zouden zijn gekomen. Ik ga aan dat het AFM shortselling register, welk register elke werkdag wordt gepubliceerd, daarbij nader uitsluitsel zou kunnen geven. Bij raadpleging van het register dient in ogenschouw te worden genomen dat de daarin aangegeven registratiedatum van de nieuwe shortposities van partijen met 1 of 2 dagen vertraging plaatsvinden, met als gevolg dat de shortposities feitelijk 1 of 2 dagen voor de in het register aangegeven datum zijn opgebouwd.

Terugkomend op SBM, was mijn analyse van de koersontwikkeling op 12 augustus jongstleden, dat hedgefondsen wellicht met 0,1% extra shortposities, zo'n 200.000 aandelen, de koers van SBM lager hebben gezet. Uit de meldingen in het AFM register van 13 en 14 augustus bleek daarvan helemaal niets. Maar vrijdag 15 augustus was het bingo. Het AFM register geeft aan dat er op 14 augustus een nieuwe shortpositie in SBM is gemeld. Er blijkt een nieuw hedgefonds, naast de hedgefondsen AKO en AQR te hebben aangesloten. Dit nieuwe hedgefonds, Egerton Capital, maakt melding van een shortpositie van 0.57% in SBM. Dit fonds heeft dus zo'n 1.2 miljoen aandelen verkocht zonder deze in het bezit te hebben (waarschijnlijk geleend van beleggers die ze wel in portefeuille hadden). Wel dient hierbij te worden beseft dat dit totale aantal aandelen niet op 1 dag op de markt is gebracht. Er bestaat pas een meldingsplicht indien een partij een shortpositie heeft opgebouwd van minimaal 0.5% van de totaal uitstaande aandelen van het fonds. Het hedgefonds had voor de (verplichte) melding dus waarschijnlijk al een shortpositie opgebouwd tot 0.49% of minder, zodat het hedgefonds dit nog niet hoefde te melden. Feitelijk is er dus hoogstwaarschijnlijk op 12 augustus minimaal voor 0.8% extra geshort in het aandeel SBM. Dit betekent dat er op 12 augustus dus minimaal 160.000 aandelen SBM door het voornoemde hedgefonds op de markt zijn gebracht, met het effect dat de koers van SBM uiteindelijk zo'n 2.5% lager sloot. Dit verklaart wellicht ook de opmerkelijke koersdalingen van het aandeel SBM gedurende de laatste weken, welke soms plaatsvonden zonder een wijziging in de reeds bestaande shortposities van de toen al geregistreerde hedgefondsen AKO Capital en AQR Capital.

Niemand had dus inzicht in het opbouwen van de shortpositie die het Egerton hedgefonds kon opbouwen voordat de 0.5% shortpositie bereikt was. Echter op 14 en 15 augustus neemt de vraag van andere marktpartijen naar het aandeel SBM fors toe en is blijkbaar dermate groot de koers in 2 dagen met een kleine 4% stijgt. Even slikken voor de shortgangers dus.

Ingeval van shortposities moeten de verkochte aandelen een keer worden teruggegeven aan de uitlenende partij. De aandelen dienen dan eerst te worden teruggekocht op de beurs, wat de vraag dus vergroot en daardoor tot koersstijgingen zal leiden. Dit is ook de voornaamste reden voor de soms extreme koersstijgingen van een bepaald fonds. Hedgefonds kopen soms de geshorte aandelen terug indien de vraag van andere marktpartijen naar het aandeel ineens toeneemt. Ze stellen ze hun winst veilig (indien de aandelen eerder waren verkocht tegen een hogere koers) of beperken ze hun verlies (indien de aandelen eerder waren verkocht tegen een lager koers). Dit hebben we de laatste weken kunnen zien bij Imtech, BAM en eerder deze week bij Boskalis, welke laatste relatief goede financiële cijfers over het 2e kwartaal rapporteerde. In een van mijn volgende columns zal ik nader ingaan op de technische aspecten van het “shorten” van aandelen.

Wat betreft de beurs op vrijdag 15 augustus jongstleden was opvallend dat door de schermutselingen in de Oekraïne de AEX index aan het eind van de handel ineens met 1% daalde en dat daarbij de fondsen die ik al eerder noemde als onderdeel van het consistente rijtje met opmerkelijke koersbewegingen (dalingen) (Arcelor Mittal, Boskalis, KPN, OCI, TNT, AKZO) opnieuw de lijst met dalers aanvoerden na de slotbel.

Goeroe