Column 16 oktober 2014

Datum 16 oktober 2014

 Donderdag 16 oktober is opnieuw een zeer slechte beursdag voor de Europese beurzen, met opnieuw de twijfelachtige eer voor de Nederlandse beurs om de grootste daler te zijn. Halverwege de dag stond de Nederlandse beurs 3% lager. De grootste negatieve uitschieters op dat moment zijn opnieuw SBM, KPN, AM, Randstad, Fugro, ING, Shell en Unilever. De eerst genoemde fondsen verliezen zelfs 4% tot 5%. Dezelfde fondsen dus die ook op de vorige beursdagen en het hele jaar eigenlijk al onderaan in het rijtje verliezers staan. De hedgefondsen lijken in de ochtend opnieuw hun werk gedaan en winsten kunnen bijschrijven. In de middag volgt enig herstel tot aan het einde van de handel een 0.9% verlies op de borden voor de AEX staat genoteerd. De marktpartijen die al weken inzetten  op dalende koersen van de AEX houden de belangrijkste fondsen binnen de AEX fors in de min, waardoor de AEX toch nog fors in de mijn blijft. Het gaat hier om ING, SHELL en Unilever die samen meer dan de helft van de AEX index bepalen. Dit is opzichzelfstaand een vreemd lijstje omdat deze fondsen uit volstrekt verschillende sectoren komen. Dit rijtje doemt al dagen, eigenlijk weken, achtereen op. Zoals eerder gesteld speculeren grote hedgefondsen en wellicht ook enkele grote Amerikaanse zakenbanken zoals BoA/ML EN JP Morgan. Het Amerikaanse hedgefonds Blackrock heeft net een stijging van de winst in het derde kwartaal gerapporteerd van 26%. Ook de grote Amerikaanse zakenbanken zien hun winsten het laatste kwartaal fors stijgen.

 Het is interessant om eens te kijken naar de hedgefondsen die short zitten in Nederlandse aandelen. Dit zijn voornamelijk Marshall Wace, Blackrock, AQR, AKO, Egerton, Lucerne en TT International. Opvallend hierbij is dat de eerste vier hierboven genoemde hedgefondsen geregeld short gaan in dezelfde fondsen. Tevens valt op dat dezelfde fondsen ook zeer actief short gaan op de Franse en Duitse beurzen. Indien je de lijstjes in deze landen ziet, zie je exact hetzelfde beeld als in Nederland. Met de huidige strategie, het naar beneden duwen van de koersen van vooraf bepaalde fondsen, en dan het liefst met meer partijen, worden miljarden verdiend. Dezelfde miljarden worden dus ook verloren door de zittende veelal Europese aandeelhouders.

 Er is geen houden aan, en dat weten deze fondsen. Niemand durft meer als tegenpartij, dus als koper op te treden, omdat je vantevoren 100% zekerheid hebt, dat het aandeel op gezette tijden, in de loop van de beursdag! vol naar beneden wordt gemanipuleerd.

 Wat valt hieraan te doen. Beleggers moeten direct stoppen met het uitlenen van aandelen aan deze fondsen, zodat ze niet meer kunnen shorten. Tevens dienen de uitlenende partijen hun uitgeleende stukken van de hedgefondsen terug te eisen, zodat de stukken op de markt moeten worden teruggekocht. Ondanks het feit dat velen denken dat de huidige handelwijze juridisch geoorloofd is, moet de handel nader worden onderzocht, omdat, indien kan worden aangetoond dat de koersen bewust en consistent naar beneden worden gemanipuleerd, dit juridisch onrechtmatig is en deze partijen hard kunnen worden aangepakt. Opmerkelijk is tevens dat de Nederlandse grootbanken als ING, Rabobank, ABN AMRO, etc, hier niets aan kunnen doen, zeer waarschijnlijk niet al teveel shorten, en niet alleen forse verliezen op hun eigen portefeuilles leiden, maar ook op die van hun klanten.

 Wat dacht u van de Nederlandse pensioenfondsen die op dit moment hierdoor forse verliezen leiden en wellicht opnieuw op de pensioenen moeten korten. Duitsland en Frankrijk hebben hier ook last van, maar in mindere mate, omdat de  Nederlandse markt meer liquide is en hier dus makkelijker kan worden gehandeld.

 Kortom het geld dat wij op dit moment verliezen op de beurzen stroomt rechtstreeks in de portemonnaies van de Amerikaanse hedgefondsen en grootbanken. Europa is dus momenteel een goudhaantje, helemaal als de Euro dan ook nog zakt. Ze hebben immers hun geld al in euro's ontvangen en dienen de aandelen in de toekomst tegen een lagere koers van de euro terug te kopen. Europa is dus momenteel het walhalla van een aantal van deze Amerikaanse hedgefondsen, winst verzekerd. Toch blijkt iedere keer weer dat de hebzucht naar geld hen uiteindelijk fataal wordt. Dit door het te lang wachten met terugkopen van de geshorte aandelen, en die aandelen toch weer een keer gaan stijgen. Tenzij het geshorte fonds in een (bijna) faillissement is gedrukt, zoals bij Fortis, Imtech, en andere penny aandelen reeds is geschied.

 In het eerste weekend van november zal ik nader ingaan op het verdienmodel van de hedgefondsen en hun relatie met de grootbanken.