Column 24 augustus 2014

Datum: 24 augustus 2014

 

Vrijdag 23 augustus was een rustige dag die uiteindelijk voor de AEX op zo'n -0.3% eindigde. Niet veel bijzonders dus.  Fugro en SBM vielen weer ten deel aan het spel van de hedgefondsen.  Fugro werd met een paar grotere orders in het begin van de handel een dikke procent lager gezet en de rest van de handel zo gehouden. SBM wilde aanvankelijk omhoog omdat marktpartijen net als in de rest van vorige week forse vraag naar het aandeel uitoefenden. Zo fors zelfs dat de de voortdurende verkoopsdruk van de schortende hedgefondsen hier niet tegenop kon, met als resultaat dat de koers van SBM fors steeg.

Het lijkt er op dat de hedgefondsen afgelopen vrijdag een tandje bijschakelden door fors te verkopen. Op vrijdag is in de regel de handel rustig en is het dus relatief eenvoudig om de koers lager te zetten. Ondanks het feit dat de handel in SBM aanzienlijk was en de trend voor het aandeel positief was, lag het aandeel er gedurende de hele dag, na hoger te hebben gestaan in het eerste halfuur van de handel, slecht bij. Met zeer kleine orders werd het aandeel voortdurend 0.5 eurocent lager gezet, waardoor het aandeel niet kon herstellen in de loop van de dag. Er werden dan ook zeer veel transacties in SBM gesloten van minder dan 10 aandelen tegelijk. Zo werden er zelfs verkooporders van 1 aandeel uitgevoerd voor een 0.5 eurocent lagere koers dan de op dat moment actuele koers. Wat is nu 0.5 eurocent zult u denken. Maar het volgende rekensommetje zal aantonen dat dit voor de short gaande hedgefondsen veel geld oplevert.

Hedgefondsen zitten op dit moment voor een kleine 4% short in SBM. Dit betekent dat de hedgefondsen de laatste maanden zo'n 4% van het totaal aantal uitstaande aandelen op de markt hebben gedumpt,  zonder deze in het bezit te hebben gehad. Deze aandelen, 8 miljoen stuks (4% van 200 miljoen) hebben zij geleend van andere beleggers, zoals banken en pensioenfondsen, en moeten zij weer teruggeven na een bepaalde tijd. Ze moeten deze dus terugkopen op de markt. Des te lager de koers is waarop ze de aandelen terugkopen des te hoger hun winst. Stel dat een hedgefonds met de verkoop van 1 aandeel SBM, dat nu 11 Euro kost, de koers 0.5% lager zet, dan maken de hedgefondsen daarmee een totale theoretische winst van 8 miljoen maal 0.5 eurocent is EUR 40.000,--. Een investering van 11 Euro levert dus een gezamenlijke winst op van EUR 40.000,--. Een procent daling van het aandeel, zoals vrijdag door de hedgefondsen is geredigeerd, hetgeen zal blijken uit het shortsellingregister van de AFM, welke wordt gepubliceerd op maandag 25 augustus of dinsdag 26 augustus (partijen kunnen met paar dagen vertraging melding maken bij AFM), levert maarliefst 8 miljoen maal 11 eurocent, is EUR 880.000,-- op. Hetzelfde bedrag wordt uiteraard door de andere aandeelhouders van SBM, zoals particulieren, Nederlandse beleggingsfondsen en Nederlandse pensioenfondsen verloren.

 

 

Enkele voorbeelden uit het grote aantal kleine transacties:

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

 

 

 

09:51:07

11,24

93

09:50:52

11,24

22

09:49:52

11,245

56

09:49:24

11,245

45

09:49:21

11,245

43

Tijd

Prijs

Verhandeld volume

10:16:10

11,115

1

10:15:25

11,12

150

10:15:25

11,12

297

10:15:25

11,12

500

10:15:24

11,12

89

 

15:14:06

11,085

33

15:13:58

11,09

700

15:13:58

11,09

233

15:13:52

11,09

70

15:13:24

11,095

325

 

 

Bij BAM wordt hetzelfde spel gespeeld door de hedgefondsen, wat volgens het FD een winst heeft opgeleverd van EUR 10 miljoen. Wat betreft de shortposities verwijs ik u naar het artikel in het FD van 22 augustus jongstleden; http://fd.nl/beurs/nieuws/801094-1408/shortposities-bam-leverden-10-mln-op.

Echter ga ik er daarbij vanuit dat in deze winst niet eens is meegerekend wat ze hebben verdiend aan de handel in derivaten op dit fonds. Indien ze besluiten short te gaan in een bepaald aandeel en de strategie wordt om het aandeel in koers te doen zakken, kopen ze uiteraard meestal ook tegelijkertijd put-opties, turbo shorts, en schrijven ze call opties, etc. Deze derivaten werken met een zogenoemd multiplier-effect, waardoor deze met een veelvoud met de aandelen mee stijgen of dalen. In principe maken ze met dergelijke derivaten in procentueel opzicht een veelvoud aan winst in vergelijking met de winst op hun shortposities in het aandeel alleen.  

 

 

 

Op vrijdag 22 augustus 2014 kopt het FD het volgende:

“Informatieachterstand van particulier wreekt zich vooral bij fonds-om-de-hoek”.

In dit artikel zegt het FD het volgende: “De particuliere belegger met stukken BAM in de portefeuille moet woensdagochtend met groeiende verbazing en ongemak naar zijn computerscherm met beurskoersen hebben gekeken. Toen om 9 uur de gong sloeg op het Damrak was het aandeel van de bouwer nog € 2,01 waard, om 28 minuten later te zijn gekelderd naar € 1,77 — een verlies van bijna 12%. “

Als reden voor de plotselinge koersdaling stelt het FD de verspreiding op dinsdagavond door Kempen van het analistenrapport  over BAM van Teun Teeuwisse,  onder haar klanten.  Dit zou tot een massale dumping van de BAM aandelen door haar klanten hebben geleid. Indien de koersontwikkeling op 20 augustus, de dag waarop BAM met haar halfjaarresultaten kwam, van het aandeel BAM nader wordt geanalyseerd, dan kunnen er vraagtekens worden gezet bij de uitleg zoals die wordt gegeven door het FD.

De slotkoers van BAM op 19 augustus was EUR 1.164. De cijfers van BAM worden gepubliceerd op 20 augustus voorbeurs. In het begin van de handel staat het aandeel een dikke 3% lager. Je zou toch aan kunnen nemen dat de klanten van Kempen, die dinsdagavond de analyse van Teeuwisse hebben ontvangen, indien ze vertrouwen hebben in dit rapport, direct op woensdag voorbeurs opdracht geven te verkopen. Dit zou dan tot een massaal aanbod moeten leiden, indien Kempen ook inderdaad veel klanten heeft die BAM aandelen bezitten.

In de eerste tien minuten van de handel is de koersval echter zeer beperkt. Pas tegen 9.30 uur als de aanvangshandel is opgedroogd, keldert het aandeel fors. Daarnaast zou het zeer vreemd zijn als een analist, indien mag worden aangenomen dat hij al maanden aan het rapport heeft gewerkt, dit nabeurs en vlak voor de publicatie van de halfjaarcijfers voor de start van de nieuwe handelsdag aan haar klanten adviseert. Daarnaast doet hij zijn klanten dan zwaar tekort omdat, zoals hij zelf al in zijn rapport suggereert dat het bergafwaarts gaat met BAM en er dus een grote kans bestaat dat de halfjaarcijfers slecht zullen zijn en de koers dus al vanaf de starthandel in elkaar zou storten. Kempen’s klanten zouden dan dus te laat zijn met de verkoop van hun aandelen. Het lijkt dus zeer aannemelijk dat de klanten van Kempen eerder zijn ingelicht.

 

Indien u mijn vorige artikelen hebt gelezen, zult u het patroon van de strategie van de hedgefondsen herkennen. De vraag doemt zich dan ook op of er weer een hedgefonds actief is die vol short gaat en dus een belang heeft bij een koersdaling, en dezelfde strategie toepast als gewoonlijk. Daar lijkt het op, maar eerst uiteraard afwachten of het shortselling register van de AFM dit bevestigt. Dit was dus even wachten tot donderdag en vrijdag, want er is altijd sprake van een vertraging van 1 of 2 dagen. Vrijdag 24 augustus wordt middels een nieuwe melding bekend dat een nieuw hedgefonds, TT International genaamd, inderdaad een shortpositie heeft ingenomen van 0.51% ofwel  1.35 miljoen (0.51% van 270 miljoen uitstaande aandelen BAM) aandelen BAM heeft verkocht. Zeer waarschijnlijk is een groot deel hiervan op woensdag 20 augustus op de markt gebracht. Dit zou dan ook een verklaring moeten zijn van de forse koersdaling op woensdagochtend.

Analist Teeuwisse van Kempen krijgt dus waarschijnlijk iets te veel eer. Naast het feit dat hij het rapport op een zeer merkwaardig moment aan zijn klanten blijkt te hebben verstrekt, dient het ook slechts als zijn subjectieve mening te worden beschouwd met weinig fundering. Bij bijna ieder fonds dat momenteel niet goed draait kunnen de volgende ingrediënten standaard worden gebruikt om een fonds in een negatief perspectief te plaatsen; het heeft schulden, het zal moeite hebben om binnen de afspraken met haar banken te blijven, het dient extra af te schrijven op projecten en/of door reorganisaties en/of vroegere overnames, het heeft pensioentegenvallers (bijstortingen), daarbij bestaat er twijfel of  de top van het bedrijf wel weet wat er op lager niveau gebeurt, er is wellicht sprake van fraude, etc.

 Een verkoopadvies voor BAM met een koersdoel van 0.50 eurocent lijkt op zijn zachtst gezegd ook vreemd. Teeuwisse geniet bekendheid omdat hij de ineenstorting van Imtech schijnt te hebben ingeleid met zijn rapport over het toenmalige Imtech. BAM is echter een volstrekt ander bedrijf en zal veel minder snel omvallen. Ieder bedrijf kan uiteraard failliet gaan, maar dit rapport riekt meer naar scoringsdrift dan wijsheid.  Andere grote banken, die de laatste dagen een advies hebben afgegeven voor BAM, geven allen een koersdoel aan van minimaal EUR 2,--, en sluiten zich blijkbaar ook niet aan bij de analyse van Kempen. Of zijn er hier andere inzichten en/of belangen die wij niet kunnen zien. Zit Kempen zelf short of heeft zij geïnvesteerd in derivaten waarvan de waarde stijgt bij een daling van het aandeel. Bestaat er een relatie  met de short gaande hedgefondsen, zit Kempen zelf short in BAM, of heeft zij wellicht aan klanten in het verleden geadviseerd het aandeel BAM te kopen en hebben zij daardoor reeds forse verliezen geïncasseerd en willen zij hierdoor bij hun klanten een positieve indruk maken. In ieder geval is hier iets aan de hand, wat later ongetwijfeld een keer uitkomt. We zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.

 

Goeroe