Datum 28 december 2014

Grootste stijgers in de AEX van dit jaar (t/m 25 december) in afnemende volgorde: Corio + 40%, ASML +33%, Reed +32%, Wolters Kluwer +28%, Heineken +26%, Boskalis +25% met rendementen ver boven de 20%. Grootste dalers AEX zijn Fugro -58%, SBM -31%, Arcelor Mittal -25%, TNT -17%.

 

Performance belangrijke grote spelers in de AEX: Shell +14%, ING +10%, Unilever =18%, Akzo +6%, DSM -6%., KPN +15%, Philips -5%, Aegon -5%.

 

                          Eind 2013           Eind 2014 (25dec)   Perf. 2014      Perf 2013       Gem koersdoel 2015

S&P500 2013    1.848                       2.089                       13%              29.6%

Dow Jones        16.577                     18.054                     8.9%              26.5%                      +8%

AEX                   402                          425                          5.7%              17%                         +4.5%

DAX                   9.552                       9.922                       3.9%               25%                        +6%

Nasdaq                                                                                                     38.3%

FTSE UK                                                                                                  14%

CAC                                                                                                          18%

Nikkei                                                                                                        57%

China                                                                                                        -7%

Hong Kong                                                                                                3%

 

Tips van analisten voor 2015 Nederlandse aandelen:

Imtech, SBM, Arcelor Mittal, DSM

 

Tips Amerikaanse aandelen:

Analist Bank of America Merril Lynch: o.a. Walmart, Intel, Exxon

 

Opvallend is dat vele analisten de grootste dalers van 2014 speciaal aanbevelen voor 2015. Zo wordt voor Imtech zelfs de grootste stijging voorzien. Ook SBM en Arcelor Mittal staan hoog genoteerd.

Wellicht dat analisten gokken op het feit dat de huidige shortende partijen in 2015 uit deze aandelen stappen en hun posities door aankoop van de aandelen gladstrijken. Dan zal er inderdaad veel vraag ontstaan, en dus deze aandelen fors stijgen. Alleen is de vraag gebeurt dit ook? Hierop hebben dezelfde analisten ook in de tweede helft van 2014 gegokt. Behoudende analisten zien meer in Shell, Unilever en ING.

 

In het algemeen wordt gemiddeld zo’n 4.5% winst voor de AEX voorzien. Voor Amerika liggen de verwachtingen iets hoger. Wat moet je nu doen als belegger.

De keuze voor de categorie beleggingen is van vele factoren afhankelijk. Wat gaan de rente en de grondstoffen doen. De rente en grondstoffen zijn niet te voorspellen, dat hebben de laatste jaren wel weer uitgewezen. De rente is van vele factoren afhankelijk, welke factoren bijna allemaal onvoorspelbaar zijn. Grondstoffen prijzen en de ontwikkelingen daarvan zijn in grote mate afhankelijk van speculanten, waarbij dit jaar ook weer is aangetoond dat de prijzen veelvuldig gemanipuleerd worden door de grote partijen. Voor de rente geldt in ieder geval dat deze in Europa op dit moment op 0.9% staat en dus niet veel lager kan. Worden op dit moment 10-jarige obligaties gekocht met een rentevergoeding van 1%, en de marktrente daalt tot 0%, dan zal de obligatie in waarde stijgen met 9%. De totale opbrengst zal dan dus 10% zijn. Meer is er niet haalbaar. Gaat de marktrente naar 2%, dan verliest de obligatie 11% in waarde.

Kortom de altijd zo veilige obligatie levert niet veel op, terwijl het negatieve risico vrij aanzienlijk is.

Dan de aandelen. Met aandelen kan uiteraard een veel hoger rendement worden behaald. De vraag is welke bedrijven het goed gaan doen en op dit moment ondergewaardeerd zijn. Stockpicking, het kiezen van de juiste aandelen, blijkt altijd weer moeilijk te zijn. Als je dit toch wil doen, in plaats van het beleggen in beleggingsfondsen of index-volgers (trackers, ETF’s, etc), dan spelen vele elementen een rol:

 • Groeit de economie
 • Europese economische ontwikkelingen
 • Welke sectoren doen het goed in een groeiende economie en welke minder, hetzelfde geldt voor het geval de economie afzwakt
 • Wat doet de rente; gaat deze omhoog, dan zal er meer geld vanuit aandelen naar obligaties stromen
 • Welke bedrijven zijn winstgevend en betalen een goed dividend
 • Welke bedrijven zijn overgewaardeerd
 • K/W verhoudingen
 • Welke bedrijven zijn relatief ondergewaardeerd vergeleken bij hun sectorgenoten
 • Welke bedrijven zijn op dit moment slachtoffer van shortende hedgefondsen
 • Gemiddelde aanbevelingen analisten
 • Waar moeten aandelen worden gekocht; wat gaat de valuta doen t.o.v. de Euro, wat zijn sterke groeigebieden, zijn de fondsen op de buitenlandse beurs relatief hoog gewaardeerd, hoe hebben deze beurzen het vorig jaar gedaan, politieke stabiliteit
 • Timing; wanneer moet er worden gekocht; direct in januari of nog even wachten
 • Opkoopprogramma Europese Bank
 • Welke regio gaat het meeste profiteren van de economische groei en krijgt de hardste tik in geval van afzwakking economie
 • Moet er lange termijn of korte termijn worden belegd
 • Beschikbare technische analyses
 • Wat doet de olieprijs

 

Het is dus een zeer complex geheel van onderling samenhangende factoren die vermogensbeheerders en andere analisten via computermodellen in kaart proberen te brengen en zodoende tot een rationeel beleid en advies moeten leiden.

Indien we eerst even naar de Nederlandse markt kijken dan valt op dat de voorspelde fondsen die de beste performance in 2015 gaan opleveren de grote dalers in 2014 waren en waarvan de financiele resultaten erg onvoorspelbaar blijken. Dit zijn uiteraard leuke fondsen voor een gokje, maar zou, als deze al opgenomen worden in de portefeuille, hiervan maar een zeer klein percentage deel uit mogen maken. Daarnaast zijn vooral Arcelor Mittal en SBM slachtoffer van shortende partijen die de koers bewust lager zetten, en tevens zijn deze fondsen door een aantal belangrijke analisten op verkoopadvies gezet. Deze fondsen zullen ongetwijfeld ondergewaardeerd zijn, maar als ze met negatief nieuws naar buiten komen dan zal de koers nog een extra dreun krijgen. De kans dat dit gebeurt lijkt niet uitgesloten. Er komt een moment dat de partijen met aanzienlijke shortposities aandelen gaan terugkopen en hun shortposities aanzienlijk gaan verkleinen. Dat knallen deze aandelen inderdaad omhoog. Het is dus de vraag of deze aandelen op dit moment moeten worden aangekocht. Arcelor Mittal staat nu op Eur 9.18 en SBM op Eur 9.93. Indien er de wens is deze fondsen in portefeuille te nemen, zou het verstandig kunnen zijn om nog even te wachten en bijvoorbeeld op een 10% lager niveau in te stappen of als na een slecht bericht eventueel op een nog lagere koers.

 

Indien de economie blijft aanrommelen en niet wezenlijk verandert dan doen gemiddeld beschouwd de traditionele aandelen zoals Unilever, Shell, ING, etc het meestal goed en wezenlijk beter dan de markt. Groeit de economie wel in een mooi tempo dan zullen deze fondsen het relatief iets minder doen. Bij een dalende markt blijven deze fondsen relatief goed liggen, alhoewel de trend de laatste jaren is dat ook de vroeger zo stabiele fondsen fors dalen bij een forse daling van de aandelenmarkten. Dit zij meestal wel perfect instapmomenten t.a.v. zulke stabiele fondsen die vaak onterecht in de algemene negatieve stemming veel te hard worden meegesleurd. ING is daarvan een mooi voorbeeld. Dat er ook dit jaar weer grote pieken en dalen zullen worden genoteerd voor de aandelenmarkten is bijna zeker. De uiteindelijke performance over het hele jaar is dus volstrekt afhankelijk van de timing van aankoop en verkoopmomenten. Soms kan het dan ook zinvol zijn wat cash aan te houden voor overdreven reacties. Op het moment dat de beurzen dalen en de behoefte ontstaat te kopen kan het zinvol zin dat als er een emotionele zekerheid heerst om op een bepaald moment in te stappen, nog even 2 of 3 dagen te wachten. In de praktijk blijkt het namelijk schier onmogelijk precies op het dieptepunt van een daling in te stappen. Vaak wordt dan nog even een paar extra procent lager ingestapt dan op het eerder bepaalde instapmoment.

 

Indien het lastig is te bepalen welke specifieke aandelen dienen te worden aangeschaft kunnen er uiteraard ook beleggingsfondsen worden gekocht i.p.v. aandelen. Zeker als het gevoel overheerst dat de reactie overdreven negatief is geweest. Hetzelfde geldt bij een stijgende markt. Soms wil de markt niet omhoog, zekere na een forse stijging en treedt er moeheid op. Dan kan het soms wel zinvol zijn even uit te stappen en te verkopen en wachten op een daling, om vervolgens weer aan te kopen.

De algemene verwachting is dat de makt sterk zal bewegen in 2015 met uiteindelijk een kleine positieve einduitslag. Indien dit inderdaad uitkomt betekent dit dat er dus ook nog stevige dalingen komen en hogere toppen. Er komen dus onherroepelijk mooie fors lagere instapmomenten. Er kan dus in relatief korte tijd een aardig rendement worden behaald. Het jaarrendement zal dus volstrekt afhankelijk worden van de timing. Ook het verlies overigens.

In mijn volgende column zal ik nader ingaan op de verschillende voornoemde elementen.