Column 28 september 2014

Datum 28 september 2014

IMTECH

Wat gaat er gebeuren met Imtech?

 Zoals u heeft gemerkt is de koersvorming van Imtech de laatste weken net een flipperkast. Dagelijks schommelt de koers tussen +10% en – 10%, met soms zelfs uitslagen van 20%. Maar Maar wat is de koers nu werkelijk waard? Dat is uiteraard in een glazen bol kijken. Feit is wel dat de cijfers van Imtech zelf slecht zijn. Het heeft grote schulden, die meer dan 1 miljard euro bedragen. Deze schuld moet binnenkort door middel van een claimemissie, de uitgifte van extra aandelen, met 600 miljoen euro worden verlaagd. Vreemd vermogen wordt dus omgezet in eigen vermogen, met als gevolg dat de rentelasten voor Imtech aanzienlijk zullen dalen (rente over 600 miljoen euro vervalt na emissie).

Interessant is wat er met de koers gebeurt de volgende weken, dus voor, tijdens en na de claimemissie.

Voor de claimemissie:

Voor elk aandeel worden nieuwe aandelen uitgegeven. Per aandeel krijgt de aandeelhouder een zogenoemde claim die het recht geeft op de aankoop van een bepaald aantal nieuwe aandelen Imtech tegen een vooraf vastgestelde (en in de claim vastgelegde) koers. De aandeelhouder hoeft die claim niet uit te oefenen. De aandeelhouder kan de claim ook verkopen op de beurs. Een dergelijke claim vertegenwoordigt namelijk een bepaalde waarde.

Voorafgaande aan de claimemissie is er vaak een grote vraag naar aandelen in de leenmarkt. Dus worden de aandelen niet gekocht op de beurs maar geleend van institutionele beleggers die de aandelen in het bezit hebben. Dergelijke partijen die de aandelen willen lenen zijn meestal hedgefondsen en daghandelaren. Hiervoor betalen ze een rente aan de uitlener. Waarom willen die hedgefondsen die aandelen lenen? Om in te spelen tijdens de periode waarin de claims kunnen worden uitgeoefend en verhandeld op de beurs.

Tijdens de claimperiode

Tijdens de claim periode, dus vanaf de dag dat een aandeelhouder de claim in het bezit krijgt tot en met de dag dat de claim mag worden uitgeoefend dan wel verkocht op de beurs. Deze periode duurt meestal 10 tot 15 dagen.

Tijdens de claim periode zijn er veel grote partijen actief die in deze korte periode snel geld denken te kunnen verdienen, met andere woorden hedgefondsen en daghandelaren. Deze partijen zijn zeer actief tijdens de claimperiode en proberen gebruik te maken van de onwetendheid en/of desinteresse van zittende aandeelhouders om nieuwe aandelen bij te kopen.

De hedgefondsen en daghandelaren zetten de claims in aandelen en aandelen in claims. Heel veel zittende aandeelhouders willen om hen moverende redenen de claims niet uitoefenen en verkopen de claims dan ook op de beurs. De hedgefondsen en daghandelaren (uiteraard ook welandere partijen) kopen die claims van de zittende aandeelhouders. Met die claims kunnen ze dus aandelen Imtech bijkopen voor de in de claim bepaalde koers. Omdat ze een neutrale positie willen innemen verkopen de eenzelfde hoeveelheid aandelen (waar ze middels de claim recht op hebben) op de beurs. Dit noemen we arbitreren (hedgen), waardoor een neutrale positie wordt gecreëerd. Deze aandelen hebben ze meestal voor de claimperiode (nu dus) geleend van de zittende aandeelhouders. Hierdoor komen er in de regel gigantisch veel aandelen op de marktwaardoor de koers zal dalen. Door het in de regel grote aanbod van de claims op de markt daalt de koers van die claims, terwijl ze de aandelen uiteindelijk voor hetzelfde bedrag als gesteld in de claim kunnen aankopen. De koersdaling vindt dus plaats door het verschil in vraag en (extra) aanbod. De hedgefondsen en daghandelaren maken hier handig gebruik van door tegen lage koersen de claims op te kopen. Soms tegen kortingen van meer dan 10%.

Stel bij Imtech

Huidige uitstaande aandelen: 450 miljoen
Huidige koers op EUR 0.40
Huidige waarde Imtech bij koers van EUR 0.40: EUR 180 miljoen
Er moet EUR 600 miljoen worden binnengehaald door de uitgifte van nieuwe aandelen.

Stel elk huidige aandeel Imtech geeft het recht om 8 nieuwe aandelen Imtech bij te kopen:
Die 8 aandelen per aandeel, vermeerderen dan het totale aantal aandelen met totaal, 450 miljoen maal 8 is 3.6 miljard nieuwe aandelen. Die 8 extra aandelen per aandeel zouden EUR 600 miljoen moeten vertegenwoordigen/opleveren. Voor een nieuw aandeel dient dan EUR 0.165 opgehaald te worden.

Stel nieuwe koers wordt dan:
Koers = 0.40
Stel prijs nieuw aandeel na emissie: 0.03
Prijs van de claim bij aanvang claimperiode: huidige aandelenkoers – (0.40 + 0.06) :3) = 0,40 - 0.1533 = 0.247

Dus claim prijs zou dan EUR 0,247 zijn bij een startkoers na de emissie van EUR 0.03.

Het grote probleem is dat de claimprijs bij een actuele beurskoers EUR 0.40 niet lager kan liggen dan EUR 0.40 en bij voorkeur dient de startkoers na emissie zo laag mogelijk te zijn om de claim prijs in ieder geval zo hoog mogelijk te laten worden, om te voorkomen dat de claimprijs zo laag is dat een minieme daling/stijging van de absolute koers ervan tijdens de claimperiode een mega verlies/winst oplevert in procenten.

De hedgefondsen en daghandelaren kopen de claims dus op voor net iets lagere waarden dan de theoretische waarde die ze voor de aandelen krijgen bij omzetting van de claims in aandelen. De absolute winst per claimomzetting is klein, maar door de grote absolute hoeveelheden wordt er op deze wijze een mooie absolute winst gemaakt. In de regel staat vooral in de laatste dagen de koers van de claim onder druk.

De hedgefondsen en daghandelaren gaan dus zodra ze kennisnemen van een claimemissie van een bepaald aandeel diezelfde aandelen lenen om zich op te maken voor het spel tijdens de claimperiode. Belangrijk is wel dat de uitlener de aandelen meestal elk moment kan terug claimen, waardoor de inleners deze direct dienen terug te leveren. Indien ze short zijn gegaan moeten ze de aandelen dus terugkopen op de beurs hetgeen een enorme koersstijging als gevolg kan hebben. Wellicht is dit ook gebeurd voorafgaande aan de forse stijging van de koers van Imtech toen de claimemissie werd aangekondigd. Er werden op die dag grote shortposities afgebouwd.

In ieder geval wordt het spannend. Timing is key zoals uit het bovenstaande blijkt. Wat doen de uitlenende partijen? Na de emissie zal er zoals ik in een eerdere column heb aangegeven een omgekeerde aandelen split plaatsvinden, waardoor de koers van het aandeel hoger oogt, maar dit alleen komt omdat het grote aantal uitstaande aandelen wordt teruggebracht tot een aanzienlijk kleiner aantal. Zo lijkt het geen pennystock meer, maar het verandert allemaal niets aan de fundamentele cijfers van de gang van zaken bij Imtech zelf.

Laat u in ieder geval niet verleiden tot acties gebaseerd op uitsluitend koersbewegingen in dit aandeel omdat dit meestal het gevolg zal zijn van wiskundige modellen van professionele handelaren of onnavolgbare omzettingen van claims in aandelen of andersom, dan wel een andere wijziging in het aantal uitstaande aandelen.    

Deze weken wordt het spel gespeeld, en we zullen zien wat er geschiedt.