Column 8 oktober 2014

Datum 8 oktober 2014

Imtech geeft 60 miljard nieuwe aandelen uit” kopt het FD vandaag, en het aandeel wordt 15% lager gezet.

De kogel ging gisteren door de kerk bij Imtech. De extra aandelen uitgifte is een feit. Ik heb in mijn column van gisteren beloofd vandaag toe te lichten hoe de hedgefondsen hier trachten winst uit te halen. Zoals in mijn column gisteren al voorspeld zal het aandeel massaal in elkaar gedrukt worden. Vandaag was de eerste 15% al een feit. Als u denkt dat dit slechts een incident was zit u er hoogstwaarschijnlijk naast. De echte tikken komen nog, kan ik u verzekeren.

De aandeelhouders krijgen voor elk aandeel Imtech dat zij bezitten 131 nieuwe aandelen. De koers van het aandeel wordt vastgesteld op EUR0.01, juist u leest het goed; 1 eurocent. Deze ene eurocent is de theoretische prijs die na de emissie periode voor een aandeel Imtech zal worden betaald. Per aandeel krijgt de aandeelhouder dus een zogenoemde claim die het recht geeft op de aankoop van 131 nieuwe aandelen Imtech tegen een koers van EUR 0.01. De aandeelhouder hoeft die claim niet uit te oefenen. De aandeelhouder kan de claim ook verkopen op de beurs. Een dergelijke claim vertegenwoordigt namelijk een bepaalde waarde. De korting is 22%.

Hedgefondsen en daghandelaren hebben in de periode tot en met vandaag waarschijnlijk forse aantallen aandelen Imtech geleend van verzekeraars, banken en pensioenfondsen die de aandelen in portefeuille hebben (dus gekocht). Hiervoor betalen ze waarschijnlijk een forse rente aan de uitleners. Met deze geleende aandelen gaan de betreffende daghandelaren en hedgefondsen het spel spelen tijdens de periode waarin de uitgegeven claims kunnen worden uitgeoefend en verhandeld op de beurs.

Tijdens de claim periode, dus vanaf morgen, kunnen aandeelhouders de claim uitoefenen dan wel de claim verkopen op de beurs. Deze periode is vastgesteld op 14 dagen.

Tijdens de claim periode zijn de hedgefondsen en daghandelaren zeer actief. Ze proberen gebruik te maken van de onwetendheid en/of desinteresse van zittende aandeelhouders om nieuwe aandelen bij te kopen.

Heel veel zittende aandeelhouders willen om hen moverende redenen de claims niet uitoefenen en verkopen de claims dan ook op de beurs. De hedgefondsen en daghandelaren (uiteraard ook wel andere partijen) kopen die claims van de zittende aandeelhouders. Met die claims kunnen ze dus aandelen Imtech bijkopen voor de in de claim bepaalde koers. Omdat ze een neutrale positie willen innemen verkopen de eenzelfde hoeveelheid aandelen (waar ze middels de claim recht op hebben) op de beurs. Dit noemen we arbitreren (hedgen), waardoor een neutrale positie wordt gecreëerd. De aandelen Imtech die ze verkopen, hebben ze voor de claimperiode geleend van institutionele beleggers, zoals hierboven aangegeven. Hierdoor komen er in de regel gigantisch veel aandelen Imtech op de markt waardoor de koers daalt. De prijs van de claims is mede afhankelijk van de vraag ernaar en het aanbod ervan op de beurs. Indien er een groot aanbod is, hetgeen hoogstwaarschijnlijk het geval is, zal de koers van de claims hard dalen. Maar de aandelen kunnen ze uiteindelijk voor hetzelfde bedrag als gesteld in de claim kopen, dus voor EUR 0.01 (dit verandert niet). De koersdaling vindt dus plaats door het verschil in vraag en (extra) aanbod. De hedgefondsen en daghandelaren maken hier handig gebruik van door tegen lage koersen de claims op te kopen. Soms tegen kortingen van meer dan 10%.

De hedgefondsen en daghandelaren kopen de Imtech claims dus op voor net iets lagere waarden dan de EUR 0.01 (theoretische waarde die ze voor de aandelen krijgen bij omzetting van de claims in aandelen). De absolute winst per claimomzetting is klein, maar door de grote absolute hoeveelheden wordt er op deze wijze een mooie absolute winst gemaakt. In de regel staat vooral in de laatste dagen de koers van de claim onder druk.

Laat u in ieder geval niet verleiden tot acties, zonder grondige kennis van en ervaring in het spel tijdens de claimperiode, gebaseerd op uitsluitend koersbewegingen van de claim tijdens de claimperiode. De bewegingen en koersvorming is  dit meestal het gevolg van ingezette wiskundige modellen van professionele handelaren of onnavolgbare omzettingen van claims in aandelen of andersom.